Tag en legetøjstraktor frem. Tal med børnene om, hvilke dele traktoren har og benævn dem.

Gå en tur til Idavangs brændeplads. Den ligger bagved firmaet El:Con, H.C. Ørstedsvej 30, Skive. Der er rigtig meget at se. Der bliver arbejdet, kløvet træ, læsset brænde på vogne. Traktorerne kører frem og tilbage.

Der er masser af fine aktiviteter at se på og tale om.

Lad børnene høre, hvordan traktoren og brændekløveren lyder. Er der nogen, der saver?

Tag fotos. Hæng dem efterfølgende op i børnehøjde og tal om turen. Gentag, hvad traktorens dele hedder.

Lav evt. små fotobøger til børnene.

Når barnet peger på en traktor og siger lyd, bekræfter du med de rette ord.

Mål

  •  At barnet får en god oplevelse, så det retter sin opmærksomhed mod at lære de tilhørende ord.
  •  At barnets ordforråd bliver styrket og det øves i at genfortælle en oplevelse.
  •  At barnet får en oplevelse i naturen.

Publiceret 19-09-2016