Kort om forløbet

Gennem forløbet vil børnene høre og være med i ridderfortællinger. Børnehaven vil summe af ridderliv med skabende værksteder, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig kreativt. I laver skjolde, sværd og kofter. I ægte ridderfortællinger er der også skønjomfruer, så I fremstiller diademer, smykker og klæder. Forløbet byder på sang, musik og fremstilling af jeres egne små teaterstykker.

Ridderfortællingerne, de skabende værksteder, musikken, sangen, samt jeres og børnenes små teaterstykker er alt sammen med til at give børnene en masse indtryk. Indtrykkene vækker børnenes impulser, de bliver aktive og udtrykker sig gennem legen og fantasien. Derved opstår der læring hos det enkelte barn.

Lad ridderne og skønjomfruerne fylde børnehaven med magiske øjeblikke!

Mål

       At børnene:

  • Møder voksne, der aktivt formidler kultur. Som støtter dem i at eksperimentere og at øve sig i at afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

  • Gennem sanseindtryk og aktiv deltagelse får øget deres kompetencer, erfaringer og viden. Det vil sige, at indtrykkene skal give børnene mulighed og lyst til at udtrykke sig på forskellige måder. Når børnene får lov til at udtrykke sig og bliver aktive deltagere i forløbet, sker der læring for det enkelte barn.

  • Får udviklet deres leg og gennem legen styrket deres fantasi og sociale relationer.

Kom godt i gang

Nederst på siden er der links, hvor I kan finde ideer, forslag til arbejdsmetoder, samt materialelister til print. I bestemmer selv, hvordan I vil opbygge drejebogen for jeres børnegruppe, hvor mange dage og hvor lang tid I vil bruge på de enkelte punkter. Og om I deler børnene op i små grupper.

 

 

 

Publiceret 19-09-2016