Det overordnede emne er eventyr, og du bliver i det følgende præsenteret for to forløb, hvor sprogarbejde - at arbejde med sprog er anvendt på Fyrtøjet og Den grimme ælling. Sprogarbejde - at arbejde med sprog er en model, som er særlig velegnet til systematisk og målrettet sprogarbejde med udgangspunkt i et givent tema. Ved at arbejde på denne særlige måde inddrager du mange indlæringskilder, så flere børn kan profitere af forløbene.

Læs mere om sprogmodellen her:

http://www.skivedna.dk/dagtilbud/forloeb-dagtilbud/sprogarbejde-at-arbejde-med-sprog/

Mål

  • At barnets ordforråd udvides.

  • At barnet bliver fortroligt med begreberne i eventyret og opnår en dybere forståelse for handlingen.

  • At barnets fortællelyst og fantasi pirres.

  • At barnets forestillingsevne bliver stærkere.

Publiceret 19-09-2016