Det talte sprog er et af barnets redskaber til at forstå og blive forstået. Sproget er konstant i forandring og i takt med at barnet udvikler sig, får sproget flere former og nuancer. For at give barnet de bedste muligheder for læring og senere uddannelse, er et veludviklet sprog af afgørende betydning.

Omsæt resultaterne fra sprogvurderingen til praksis, så dagtilbuddet yder en målrettet sprogindsats med udbytte for barnet. Her er en række teknikker, metoder, idéer og materialer, som styrker kommunikationen, og det at udtrykke sig med ord.             

Alle børn i Skive Kommune bliver sprogvurderet omkring treårsalderen. Sprogvurderingen resulterer i, at barnet placeres i en af tre sproglige indsatsgrupper:

  • Generel indsats

  • Fokuseret indsats

  • Særlig indsats

 De børn, der bliver placeret i fokuseret eller særlig indsats samt tosprogede børn bliver vurderet igen inden skolestart.

Uanset hvilken indsatsgruppe et barn bliver placeret i, er det vigtigt, du er opmærksom på sprogvurderingens billagsrapport. Denne rapport udpeger, hvilke sproglige indsatsområder, som er særlige vigtige at fokusere på. Sprogvurderingen giver ligeledes et billede af, om et barn på et senere tidspunkt kan få udfordringer med afkodning og læseforståelse.

Et barn kan godt blive placeret i generel indsats, men stadig have et eller flere specifikke områder, hvor der skal ydes sprogstøtte.

Efter sprogvurderingen skal du målrette sprogindsatsen, så barnet får højst muligt sprogligt udbytte. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en individuel handleplan for barnets sproglige udvikling. Lad dig inspirere af nedenstående links

Publiceret 22-12-2016