Skal du arbejde med læreplanstemaet sprog, er her et forløb, der aktivt lærer børn om rim. Børnene får en iPad i hånden og skal selv på jagt ud og finde billeder af ord, der rimer. Forløbet lægger op til, at I arbejder med lydlig opmærksomhed. Den er en del af børnenes sproglige udvikling. Rim er med til at danne grundlag for deres læsekompetencer.

Forløbet skydes i gang med en tur på Biblioteket. I kan booke multirummet eller ”det åbne rum” og personalet vil, inden I kommer, sørge for at finde bøger frem om rim. I kigger i bøger om rim, og ud fra bøgerne tale I om, hvad der rimer og hvorfor det rimer. Ud over bøger er der på biblioteket også et "rim og gæt tæppe". Her kommer motorikken også i spil, mens der rimes. Læs mere om rimtæppet i linket under ”pædagogiske materialer”.

”Fang et rim”

”Fang et rim” er en leg, hvor børnene er aktive og alene eller i fælleskab skal finde rim. Det er vigtigt, at børnene får et grundlæggende kendskab til, hvad et rim er, inden de skal lege ”Fang et rim”. Når I synes, at børnene er godt klædt på til at rime, kan I gå i gang med forberedelserne til legen.

Mål

At børnene:

  • forstår, hvad et rim er.

  • bliver mere fortrolige med at høre, hvilke ord der rimer.

  • selv begynder at lave rim.

 Aldersgruppe

Aktiviteten egner sig bedst for børn mellem 4 og 6 år. Det vigtigste er at tilpasse det til børnenes kompetencer. Legen er nem at tilpasse, så den passer til børnenes forskellige sproglige niveauer.

Rammefaktorer

Udeareal. Det kan være børnehavens legeplads.

Rammefaktorerne er individuelle og foranderlige fra institution til institution. De skal tilpasses din institution, alt efter de forudsætninger I har.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 19-09-2016