Når foråret og varmen kommer, vågner naturens smådyr efter at have overvintret nede i jorden som æg, pupper eller som voksne.

I går på jagt efter smådyr i skoven. I kigger under barken på rådne træer, vender sten og graver i skovbunden. I snakker om dyrene, vi finder. Hvad spiser de? Hvor lever de? Hvad er deres funktion i økosystemet og hvad kendertegner et insekt og de øvrige små dyr.

 

Mål

-         At barnet opnår en viden om insekter og andre smådyr og deres kendetegn.

-         At barnet får viden om hensigtsmæssig adfærd i naturen.

 

 

 

Publiceret 22-12-2016