Lad barnet udvikle forskellige kompetencer og opleve glæden ved at bruge kroppen. Svære ord kan være lettere at forstå og huske, hvis der er handling bag. Her bliver modellen ”Sprogarbejde - at arbejde med sprog” brugt. Modellen har her udgangspunkt i et systematisk og målrettet tematisk sprogarbejde med udgangspunkt i temaet kroppen. Ved at arbejde på denne særlige måde inddrager du mange indlæringskilder, så flere børn kan profitere af forløbet.

Læs mere om sprogmodellen her:

http://www.skivedna.dk/dagtilbud/forloeb-dagtilbud/sprogarbejde-at-arbejde-med-sprog/

Det skal være sjovt og interessant at lære. Dette forløb bringer jer omkring kroppen og kropsdelene på mange forskellige måder, og barnet bliver sprogligt aktivt samtidig med, at det kan bevæge sig.

Åbn filen: Vejledning til Krop og sprog, så er du i gang.

 

Afslut forløbet med et diplom til alle.

 

Publiceret 08-12-2016