Udgangspunktet for forløbet er dialogisk læsning af børnebogen ”Mimbo Jimbo laver kunst.” Børnenes fortællelyst bliver vakt og deres kommunikative kompetencer styrket.

Læsningen af bogen lægger op til et kreativt forløb, hvor børnene maler et stort fælles maleri. Maleriet bliver udstillet, og der bliver afholdt en lille fernisering.

Du skal læse vejledningen, som indeholder de nødvendige links. Du finder den i linklisten pædagogiske materialer.

Mål

  • At barnet får lov til at være kreativ og eksperimenterende.

  • At barnet får kendskab til forskellige materialer og metoder.

  • At barnet bruger forskellige sanser.

  • At barnets sproglige udvikling bliver fremmet.

Publiceret 19-09-2016