I det følgende bliver du præsenteret for en model til at organisere og udføre systematisk og målrettet tematisk sprogarbejde. Du skal inddrage flere indlæringskilder, så flere børn vil profitere af forløbene. Du kan bruge modellen på et hvilken som helst emne.

”Der er da noget, der hedder rigtigt og forkert i sproget. Det er der, og med det forholder det sig ganske sjovt. Sproget er et af de områder, hvor det forkerte er den eneste mulighed for fremskridt.”                   

Citat: Johs. V. Jensen

Mål:

  • At barnets sproglige udvikling bliver styrket på alle parametre ved, at det møder mange forskellige indlæringskilder, alle sanser kommer i spil, og flere læreplanstemaer indgår.

  • At barnet selv bliver sproglig aktivt og deltager i kommunikationen med andre.

Publiceret 10-11-2016