I dette forløb vil I komme til at høre om Furfærgen og få en viden om færger generelt. Når I kommer op til Furfærgen, vil I få mulighed for at se, hvordan færgemanden styrer færgen, se maskinrummet og mon ikke I også høre om, hvordan de læsser færgen med biler og lastbiler.

 Når I er færdige på færgen, kan børnene lege og gå på opdagelse omkring havnen. Der er mange gode faciliteter I kan benytte jer af på Furhavn http://www.skive.dk/borger/transport-trafik-og-veje/havne-og-faerger/fur-havn/

 Forløbet om Furhavn på skive DNA dagtilbud, er en oplagt mulighed, at bruge i samme ombæring.

http://www.skivedna.dk/dagtilbud/forloeb-dagtilbud/besoeg-havnen-paa-fur-det-bli-r-en-go-tur/

 I forløbet kan I også arbejde med Naturen og Naturfænomener. Vand er et spændende element, men hvor meget ved vi egentlig om vand. I kan lave små forsøg, hvor I vil få mulighed for, at lege med vand og undersøge vandets evner.

 Mål          

 At børnene:        

  • Oplever og får en viden om færger og hvordan det er, at arbejde ombord på en færge.
  • Lærer om vand, og derigennem opnår erfaring med naturfænomener, årsag, virkning og sammenhæng i naturen

Forslag til fremgangsmåde:

  1. Aftal besøg med overfartslederen

  2. Vis billeder og tal med børnene ud fra Powerpointet Fur færgen og materialet Fur færgen

  3. Giv børnene et indblik i færger generelt ud fra Tag en snak om færger

  4. Eksperimentér med vand og bliv klogere ud fra Fænomenet vand

  5. Besøg Fur færgen 

Publiceret 19-09-2016