Med hjælp fra naturvejlederen skal I fange smådyr i vandhullet og finde ud af, hvad de hedder, og hvordan de lever? I skal blandt andet undersøge, om dyrene lever hele deres liv under vandet.

 

Mål

-         At barnet kender nogle af smådyrene i vandhullet.

-         At barnet kender til smådyrenes føde, levesteder og kendetegn.

-         At barnet kan finde og undersøge smådyr i vandhullet.

-         At barnet lærer at tage hensyn til naturen.

-         At barnet (de ældste) kan sortere smådyrene efter antallet af ben.

 

 

Publiceret 17-11-2016