I dette forløb kommer I til at arbejde med historien om Santa Lucia hjemme i børnehaven. Her vil I arbejde med børnenes sproglige udvikling, særligt den narrative. Børnene vil få rig mulighed for at arbejde kreativt i det skabende værksted. I kan lave Jeres egne Luciadragter og lys, så i kan opføre Luciaoptog i den smukke klosterkirke, når I besøger Ørslev Kloster. Her vil forpagterne også fortælle jer historier om nonnerne, som levede på Ørslev Kloster. Det bliver en sanselig og begivenhedsrig oplevelse for det enkelte barn at møde klostret og klostrets kirke. De fortryllende rammer med højt til loftet, gamle murværker og den lidt dunkle folkekælder, hvor nonnerne i tidernes morgen har haft deres daglige virke.

Nonnernes arbejde var at bede Gud om at passe godt på de folk, der levede på egnen omkring Ørslev Kloster. Samtidig hjalp nonnerne ofte de svage i samfundet. Santa Lucia valgte også at leve sit liv, så hun kunne hjælpe andre mennesker. Tænk engang et medmenneskeligt budskab at give til børnene i børnehaven. Det, at sætte sig i andres sted før sit eget, er en stor kompetence, særligt i den verden, vi lever i i dag. Her er tendensen ofte, at det først handler om én selv.

Til klostret hører en stor have, hvor børnene kan lege og gå på opdagelse. Derfor er det vigtigt at tage tøj på i forhold til årstiden og vejret.

Fremgangsmåde til forløbet finder I længere nede på siden. Der er mulighed for, at I tager afsæt i jeres børnegruppe. I bestemmer selv, hvordan I vil arbejde med de pædagogiske materialer og hvor længe I vil bruge på de enkelte aktiviteter. Når I ringer til forvalteren og aftaler besøg, skal I aftale mulighederne for en rundvisning, samt en fortælling om klostret og kirken. Hvem ved - måske er der mulighed for at aftale et forældrearrangement med Luciaoptog i klosterkirken.

Mål

At børnene

 • lærer historien og traditionen om Santa Lucia

 • gennem forløbet får mulighed for at udtrykke sig kreativt

 • sprogligt stimuleres gennem deres narrative udvikling, samt udvider deres ordforråd og ordforståelse

 • opnår en bredere forståelse og erfaringsgrundlag for værdien i at passe godt på hinanden

 • Oplever glæden ved at hjælpe hinanden og hjælpe andre mennesker. Der igennem skabes et grundlag for medansvar hos børnene til, at vi alle skal have det godt her i verden

Fremgangsmåde:

 1. Hvad er en nonne?

 2. Historien om Santa Lucia

 3. Santa Luciasangen

 4. Hvad kan vi lære af Santa Lucia?

 5. Skabende værksted – her er der mange muligheder for at arbejde kreativt

 6. Besøg på Ørslev Kloster

Publiceret 19-09-2016