Dannelsen af min personlighed bliver påvirket af de omgivelser og de personer der omgiver mig. De voksne anerkender den indsats jeg gør og giver mig mulighed for, at jeg kan sige min mening. Hjælper mig til at forstå mine følelser og opmuntre mig til at være nysgerrig på mine omgivelser. De voksne omkring mig er vigtige rollemodeller og de skal give mig mulighed for at jeg styrkes og udfordres.

I menuen til venstre finder du forløb til læreplanstemaet, forløbene er opdelt i aldersgrupper. Du kan også vælge listen nedenfor med alle forløbene til læreplanstemaet.

Forslag til andre ting du kan arbejde med.

  • "Kend dig selv" - hvem er jeg og hvem er min familie
  • Takt og tone - dannelse
  • At turde mere end jeg turde i går - opmuntres og udfordre det jeg ikke tør
  • Mindfulness - kender mine følelser
  • Her bor jeg - bog med billeder
  • Optræde for andre - musik, teater

Publiceret 19-09-2016