Jeg kan undersøge, hvad sne er og hvor kommer kartoflerne fra? Hvad spiser koen og hvor kommer æggene fra? De voksne omkring mig giver mig mulighed for at udforske og eksperimentere med naturen og naturfænomener.

For at tilegne mig viden om naturens indhold og muligheder har jeg brug for at opleve og sanse den. Mærke solens varme og vindens kulde, snuse til alle duftene, kigge på planter og dyr, lege og opleve hvordan årstiderne skifter. De voksne er rollemodeller og skaber rum til fordybelse og eksperimenter. De sørger for, at jeg bliver udfordret og får erfaring med naturen, så jeg kan lære at færdes i og værne om den.

I menuen til venstre finder du forløb til læreplanstemaet, forløbene er opdelt i aldersgrupper. Du kan også vælge listen nedenfor med alle forløbene til læreplanstemaet.

Andre ting I kan arbejde med:

  • Krible krable væddeløb

  • Insekthotel

  • Lave vindmøller og drager

  • Studere små dyr

  • Jord til bord

  • Fisketur

  • Så og spire forløb

  • Arbejde med fænomenerne vinden, solen, sneen og regnen

  • Løbe op og ned ad skrænter, trille i græsset, hoppe i vandpytter

Publiceret 19-09-2016