Mine sociale kompetencer bliver styrket ved at indgå i et fællesskab. De voksne guider mig i venskaber og konflikter. De hjælper mig til at være empatisk, så jeg kan trøste og samarbejde med andre. De voksne omkring mig er vigtige rollemodeller, de viser mig omsorg, respekt og nærvær, så jeg kan lære at vise det overfor andre.

I menuen til venstre finder du forløb til læreplanstemaet, forløbene er opdelt i aldersgrupper. Du kan også vælge listen nedenfor med alle forløbene til læreplanstemaet.

Forslag til andre ting du kan arbejde med

  • ”Den gode stol”- positive fortællinger om hinanden

  • ”At være en god ven” - hvordan er man en god ven

  • Samling – ”man øver i at vente på tur”

  • Samarbejdsøvelser – små opgaver der skal løses i fælleskab

  • Øver i at sige til og fra overfor andre- ”stopreglen”

Publiceret 19-09-2016