Bibliotekets blandede beats

I dette forløb får eleverne mulighed for at lytte intenst til 3 forskelige musikgenrer. Eleverne skal udtrykke deres oplevelse i billeder og små tekster.
I kan evt. arbejde videre inden for musikforståelse som instrumentkendskab og musikhistorie, og de fagord og begreber, der hører til perioden. Eleverne kan fx undersøge musikken i 50érne, 60érne og 70érne og derigennem analysere funktion og virkning i tiden.

Til læreren

Introduktionsvideo

Forløbsbeskrivelse

Du kan vælge dette forløb på to lektioner, eller udfylde en hel dag, hvor du kombinerer bibliotekets andre tilbud.

I dette forløb får eleverne mulighed for at lytte intenst til 3 forskelige musikgenrer. Eleverne skal udtrykke deres oplevelse i billeder og små tekster.

I kan evt. arbejde videre inden for musikforståelse som instrumentkendskab og musikhistorie, og de fagord og begreber, der hører til perioden. Eleverne kan fx undersøge musikken i 50érne, 60érne og 70érne og derigennem analysere funktion og virkning i tiden.

Forberedelse
Hjemme på skolen forbereder du eleverne ved at arbejde med lytteøvelser, så eleverne kan lytte opmærksomt til et stykke musik.

Der kan arbejdes med kendskab til Wolfgang Amadeus Mozart, [link] eller opgaverne omkring rap [link]. Det er også muligt at finde inspiration til at skrive eget rap på: https://docs.google.com/document/d/1dRnh0Cw5vrRE60jVGr_6idarqIjjLapkdLJ9acu1Fiw/edit

Besøget
Biblioteket stiller deres multimedierum til rådighed. Her kan hele klassen lytte til musikken. Hele klassen lytter til Mozart i 15 minutter - det samme nummer gentages. Det er vigtigt, at eleverne ikke taler sammen, men koncentrer sig om at lytte. Eleverne står op og lytter med et stykke A3 og det valgte tegnegrej foran sig. Mens de lytter, skal de arbejde med farve og papir. De skal tegne det, der falder dem ind, mens de lytter.

Efter de 15 minutter får eleverne et lille stykke karton, hvor de skal hurtigskrive.

Når jeg hører Mozart kommer jeg til at tænke på…

Øvelsen gentages med et nyt stykke musik (Rap) og den dertilhørende hurtigskrivning.

Du vurderer selv, om dine elever kan klare endnu en øvelse. Hvis øvelsen skal gentages en 3. gang med valgfri genre, kan eleverne evt. holde en pause med quiz og byt i området ude foran multimedierummet.

Efterbehandling:
Billederne sammenlignes i de forskellige genrer. Er der forskel på billederne? Har I haft den samme oplevelse? Er det de samme former og farver? (se på hurtigskrivningen).

Der spilles Haydn. Wikimedia Common

Læringsmål

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Skive Bibliotek og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 21/11 2017.  

 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Billedkunst og Dansk

Målgrupper: 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse

Lektioner: 4

Sæson: Hele året

Praktiske oplysninger: Medbring A3 tegnekardus og maleredskaber (vandfarve, akrylmaling, tusch, farvekridt eller farveblyanter)

Kontaktoplysninger

Skive Bibliotek

Peter Andersen

9915 7030

mail: peta@skivekommune.dk