Bliv dus med dit bibliotek

Lad dine 5.klasses elever snuse til de skatte, som biblioteket og bogbussen rummer. Børnebibliotekaren tager dem på en sjov og hyggelig tur rundt i biblioteket, hvor de løser opgaver undervejs.

Til læreren

Som en del af skolebiblioteksaftalen sender Skive Børnebibliotek hvert år i maj og juni en invitation ud til de kommende femte klasser i Skive Kommune.

Brevet er stilet til eleverne og skolelederen modtager en kopi til orientering. Eleverne aftaler med dig/klassens lærere, hvornår et besøg kan lade sig gøre. Derefter kontakter du/I biblioteket og booker et besøg. Klassen får herefter tilsendt en invitation og en ordgåde, som de skal løse inden besøget.

Formålet med besøget er først og fremmest at give eleverne et indtryk af, hvad de kan bruge biblioteket og bogbussen til og af hvor mange muligheder, der er.

Det er muligt for eleverne at få lavet lånerkort. De skal blot medbringe deres sygesikringsbevis.

Biblioteket lægger vægt på, at eleverne får en sjov og hyggelig oplevelse.

Læringsmål

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Skive Bibliotek og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 21/11 2017.  

 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Dansk

Målgrupper: 5. klasse

Lektioner: 2

Sæson: Hele året, mandag - torsdag mellem kl. 10.00 og 12.00

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Vagt3@skivekommune.dk

Tlf.: 9915 7005

Skive Bibliotek

Østergade 25

7800 Skive