Min familie mit fællesskab

I forløbet arbejder din klasse med emnet familie og det nære fællesskab. Hvem er i min familie? Hvad laver vi sammen i min familie? Hvad hjælper vi hinanden med i min familie? I besøger kirken og taler om Jesus' helt særlige familie og fællesskab og slutter af med at se nogle familiegravsteder.

Til læreren

© Colourbox

Intro

I forløbet arbejder din klasse med de nære relationer i emnet "Min familie mit fællesskab". Hvem er i min familie? Hvad laver vi sammen i min familie? Hvad hjælper vi hinanden med i familien? Hvordan er de andres familier? Besøg din lokale kirke og lad dem fortælle om Jesus familieforhold, som er noget helt særligt. Inddrag matematik og lav et søjlediagram over antallet af familiemedlemmer pr elev i klassen.

Forløbet lever desuden op til Skive Kommunes "Læseplan for forebyggelse" som en del af emnet "Mig og min familie".

Hjemme

Klassen kan arbejde med forskellige temaer forud for besøget i kirken. De er beskrevet nedenfor, og materialerne finder du i menuen til øverst til venstre.

Hvem er i min familie?

Arbejdsspørgsmål 1
Hvem er i min familie (forældre, bonusforældre, søskende, bonussøskende, andre)?

Aktivitet

Eleverne medbringer billeder af familien til at lave egen collage af billederne, eller en pixibog vha. skriverammen og ordbank [se elevmaterialer]. Derefter fortæller eleverne i grupper eller parvis hinanden om deres familier - hvem er del af familien, og hvad de hedder. De kan også lave quiz og byt, hvor de stiller hinanden spørgsmål omkring familien og sig selv [se elevmaterialer].

Eller….

Eleverne laver deres eget stamtræ over familien. De skal udfylde stamtræet [se elevmaterialer] med deres biologiske familie. I billedrammen tegner de den familie, de bor sammen med. I sammenbragte familier vil der jo være forskel på, hvem man bor sammen med, og på hvem man biologisk er i familie med. De elever, som bor på skift hos mor og hos far, kan dele tegnerammen i to, og tegne begge familier.

Vælg gerne et par stamtræer ud, og tag dem med til besøget i kirken, hvor de vil blive sammenlignet med Jesu stamtræ.

 

Arbejdsspørgsmål 2

Hvor stor er min familie, og hvor store er de andres familier?

Aktivitet

Lav en klasseoversigt over hvor mange, der bor sammen i familierne.
Brug regneark [se nedenfor], karton eller tavlen.

Eller….

Eleverne laver fantasifamilier. Hvem bor man med i fremtiden (bedsteforældre, søskende, venner, bonusforældre, kæledyr, naboer)? De kan lave familiemedlemmerne som påklædningsdukker.

Find skabeloner på nettet fx:

Skabeloner Karens paperdolls

Skabeloner Påklædningsdukker

Skriv titel på personen (mor, far, lillebror osv.) og lim fantasifamilien op foran et hus på et stykke karton [se elevmaterialer]

Hvad hjælper vi hinanden med i min familie?

Arbejdsspørgsmål 1

Hvad hjælper min familie mig med?
Fx giver mig mad, smører min madpakke, vasker mit tøj, køber nyt tøj til mig, leger med mig, passer mig, lærer mig ting, holder fødselsdage for mig.

Aktivitet

Klassen laver et fælles idemylder, som skrives op på tavlen. Ud fra dette børnestaver eleverne, brug evt. en skriveskabelon [se elevmaterialer]. Lad dem lave en forside, hvor de tegner det, der betyder rigtig meget for dem at få hjælp til.

 

Arbejdsspørgsmål 2

Hvad hjælper jeg min familie med? 
Fx lufter hund, tømmer skraldespand, ordner værelset, passer lillesøster.

Aktivitet

Eleverne laver cl strukturen "bordet rundt" [se nedenfor] i grupper af 4 elever. Hver elev må nævne én ting, inden turen går videre. De kan fortælle i flere runder. Det er en forøvelse til klassens fælles idemylder, hvor du skriver elevernes forslag op på tavlen i stikordsform. Afslut aktiviteten med at eleverne skiftes til at mime noget, som man kan hjælpe sin familie med. Dette foregår i 4-mandsgrupper, og de 3 andre medlemmer gætter på aktiviteten - og turen skifter.

Eller…

Klassen taler om, hvad eleverne synes, der er vigtigst at hjælpe deres familier med. Derefter tegner eleven det på en tegning, som hænges op i klassen.

Fritid i min familie

Arbejdsspørgsmål 1

Hvad laver vi sammen min familie? I hverdagen og i fritiden?

Aktivitet

Klassen laver et fælles idemylder med forslag til, hvad man laver i familierne. Efter den fælles brainstorm, skal eleverne sortere forslagene ud fra:

Det laver vi sammen i hverdagen

Det laver vi sammen i fritiden  

Derefter får eleverne små kort [se elevmaterialer], hvor de tegner/skriver ord om, hvad de laver sammen med deres familie. Et kort pr. aktivitet. Eleven får x antal minutter til at lave kortene. Derefter går eleverne rundt med deres kort og skal fortælle hinanden om aktiviteterne i familien efter CL-strukturen "fang en makker" eller "dobbeltcirklen" [se lærermaterialer].                                     

Som afslutning kan klassen i fællesskab tale om, om nogen har fået nye ideer til, hvad de gerne vil lave sammen med deres familier...(Måske kan familien få nye vaner?)

Ude - besøg i kirken

I kirken spørger præsten/kirke- og kulturmedarbejderen til emnet familie, så eleverne kan fortælle, om det de har arbejdet med.

Hvis I har medbragt eksempler på elevernes stamtræer, kigger de på dem og sammenligner med Jesus' stamtræ. Præsten/kirke- og kulturmedarbejderen fortæller derved om den treenige Gud (Gud, Søn og Helligånd) og Josef og Maria. Derefter taler de om Jesus disciple, som fulgte ham og som han levede med. Her hører eleverne også bibelfortællingen om Jesus i templet, hvor han bliver væk fra sine forældre og foregriber, at han skal/vil være hos sin far (Gud). De hører også om, hvordan Jesus vælger at være sammen med sine disciple frem for sin familie - han vælger et trosfællesskab. Hvad er det for et fællesskab? 

Præsten/kirke- og kulturmedarbejderen fortæller, at kirken for mange familier er en ramme for nogle vigtige milepæle i livet og for familien: barnedåb - bryllup - begravelse. Til sidst ser I et par eksempler på familiegravsteder. 

Hjemme

I runder emnet af og får færdiggjort de sidste opgaver.

Læringsmål

Matematik efter 3. klasse
Jeg ved, hvor mange der er i min familie
Sammen med klassen kan jeg undersøge, hvor mange, der er i hver vores familie, og jeg kan skrive det ind i en tabel i et regneark
Jeg ved, at det vi har skrevet i tabellen kaldes data, og sammen med klassen kan jeg føre dem over i et søjlediagram
Jeg kan forklare, hvorfor det kan være en god ide, at vise data i et diagram
Kristendomskundskab efter 3. klasse
Jeg har hørt om Gud og Jesus
Jeg ved, at i kristendommen består Gud af tre dele: Gud, Jesus og Helligånden
Jeg ved, at i kristendommen bliver Helligånden tit vist som en due.

Jeg ved, at I kristendommen har Jesus 12 disciple, som fulgte ham, og som han betragtede som brødre, og jeg kan sige lidt om deres fællesskab.

 

Dansk efter 4. klasse
Jeg kan fortælle mine klassekammerater om et emne, og jeg kan lytte, når de fortæller.
Jeg kan arbejde i en gruppe og løse en opgave i fællesskab
Jeg kan fortælle min klasse om min familie. Jeg kan forberede, hvad jeg vil sige, og hvad jeg vil vise dem, så jeg får fortalt det vigtigste om emnet.
Jeg kan forestille mig flere måder at fortælle om emnet "min familie" på, og jeg kan vælge den måde, som passer bedst til den opgave, vi har fået 
Dansk efter 2. klasse
Jeg kan fortælle noget om min familie, og jeg kan lytte, når andre fortæller.
Jeg kan skrive en kort tekst om min familie og tegne et billede, som passer til teksten
Jeg kan skrive en kort tekst om min familie og bruge den, når jeg skal fortælle om emnet i "bordet rundt" eller "fang en makker".
Jeg kan lytte til, hvad de andre laver sammen med deres familie. Jeg kan tænke over, hvad jeg synes om det, og overveje om jeg gerne vil lave det med min egen familie.

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Mette Thybo Jensen (Skive Kirke og Resen Kirke) og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 18/2 2018.  

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Dansk, Kristendomskundskab og Matematik

Målgrupper: Børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse

Lektioner: 6

Fag: Dansk, kristendom, matematik

Målgruppe: Indskoling

Varighed: 6-8 lektioner + besøg ca 1 time

Sæson: Hele året

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kontaktperson
Mette Thybo Jensen
Mail: mette@skivesogn.dk
Tlf: 23674177

Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive

Resen Kirke
Kirkevej 25A
7800 Skive