Livet i stenalderen

I maj måned 2018 bliver Brårupgade 18A i Skive omdannet til en stenalderboplads med mulighed for 3.-4. klasse at deltage i madlavning over bål, udgravning i køkkenmødding og skindgarvning. Bopladsen vil være bemandet med arkæologerne fra Museum Salling, som vil undervise i livet i stenalderen. 

Til læreren

Spændende aktiviteter på stenalderbopladsen

Elever blødgør skind

Livet i stenalderen - en aktivitetsdag

HJEMME

Det vil være fint, hvis børnene har set vedhæftede film og er blevet undervist i stenalderen

Video https://www.youtube.com/watch?v=GJAmirGbmMg Stenalderstemning

Video https://www.youtube.com/watch?v=MXl4WeIiaLw Martin og Ketil på stenalderboplads

Video https://www.youtube.com/watch?v=m4Wm3Qtbe1c  Sådan laver man flintøkser

 

Forslag til bøger
Historie 3. Dehn, Erik og Jens Aage Poulsen 2011 Gyldendal

”Ertebølletiden” af Per Straarup Søndergaard, 2015. Kan bestilles som klassesæt hos CFU. 

 

Forslag til lege fra stenalderen
Lege i stenalderen gik ud på at lære sig færdigheder i voksenalderen. Vi kender kun til lege fra stenalderen gennem antropologien. Her gælder det som jæger samler om at være:

  • Hurtig, smidig og strategisk i forhold til jagt og krig - Liste sig rundt – i forhold til at liste sig ind på byttet eller fjenden

o   Spark til dåsen

o   Et, to, tre, stop

  • Træne hukommelsen

o   Kig ned i en kasse med ting og prøv at huske så mange som muligt

  • Lugte, genkende, mærke og høre

o   Spille kugler giver præcision og afstandsbedømmelse

o   Blindebuk træner hørelsen

o   Hvem har stenen/lad den ring

 

UDE
Museets arkæologiske afdeling er i maj måned omdannet til en stenalderboplads.

Her skal eleverne deltage i madlavning over bål, udgravning i køkkenmødding og skindgarvning. Eleverne skal også prøve kræfter med gamle lege fra stenalderen.

Bopladsen vil være bemandet med arkæologerne fra Museum Salling, som vil undervise i livet i stenalderen i relation til fælles mål. 

Se program og praktisk info herunder

Praktisk info

Vigtige praktiske ting:

• Vi kan max modtage 50 børn ad gangen.

• Hvis der kommer 50 børn, skal de ledsages af 3 voksne.  

• Det er vigtigt, at det er lærere eller pædagoger, der ledsager børnene.

• Lærerne/pædagogerne står for opdeling i hold ved starten af dagen. Dertil sørger de for at holde øje med tiden og rotere rundt mellem holdene, så børnene kommer hen til næste aktivitet.

• Der kan max være 12 elever pr. værkstedsaktivitet. Det er vigtigt, der er en til to lærere/pædagoger, der sørger for ro og orden ved værkstederne. Værkstederne ligger tæt sammen.

De resterende elever deltager i stenalderleg og udhugning af træstamme til stammebåd, som ledes af en lærer/pædagog (se slutningen af dokumentet for beskrivelse af stenalderlege). 

• Hvis der er ”svage” elever eller børn med særlige udfordringer i klassen, kan I med fordel oplyse det ved tilmeldingen. Så vil vi gøre vores bedste for at imødekomme eventuelle udfordringer. 

Husk praktisk tøj og fodtøj efter vejret.

• Der holdes formiddagspause i telt opstillet på plænen ved værkstederne. Vi har lånt WC’er i Elværksbygningen overfor. 

Program for aktivitetsdag

Programeksempel for 50 børn (programmet kan gøres kortere ved færre børn)

9.00                 Ankomst 

9.00 – 9.15       Intro og børnene opdeles i 4 hold v 50 elever 

9.15 – 9.45       Lærerne fordeler børnene

Hold A garver skind

Hold B laver mad over bål

Hold C Leger arkæolog i køkkenmødding

Hold D leger stenalderlege + udhugger stammebåd

 

9.50 – 10.20     Lærerne fordeler børnene

Hold D garver skind

Hold A laver mad over bål

Hold B Leger arkæolog i køkkenmødding

Hold C leger stenalderlege + udhugger stammebåd

 

10.20 – 10.50  Pause

 

10.55 – 11.25  Lærerne fordeler børnene

Hold C garver skind

Hold D laver mad over bål

Hold A Leger arkæolog i køkkenmødding

Hold B leger stenalderlege + udhugger stammebåd

 

11.30 – 12.00  Lærerne fordeler børnene

Hold B garver skind

Hold C laver mad over bål

Hold D Leger arkæolog i køkkenmødding

Hold A leger stenalderlege + udhugger stammebåd

 

12.00 –12.15   Farvel og tak for i dag

 

NB: uanset antallet af elever indlægges der en halv times formiddagspause i programmet.

I er velkomne til at spise eventuel frokostmadpakke på plænen efter endt program.

Læringsmål

FFM

Tilmelding

Datoer for aktivitetsdage

-          15-17 maj

-          22-24 maj

-          30-31 maj

Aktiviteterne foregår i tidsrummet 9.00-13.00.

Der er således begrænsede pladser, så her gælder først til mølle princippet. Det kan ved tilmelding være en god idé at oplyse elevernes vidensniveau, og hvilket undervisningsmateriale om stenalderen, der har været anvendt. Forslag til bøger og film om stenalderen findes i slutningen af dette dokument.

Der tages forbehold for aflysning i tilfælde af sygdom samt meget kraftigt regnvejr. En eventuel aflysning vil ske så tidligt på dagen som muligt til den person, der står nævnt som klassens kontaktperson ved tilmeldingen.

Elever fra 3.-4. klasse kan komme og afprøve livet i stenalderen ved at booke sig på en af de følgende 8 datoer, ved at kontakte Ellen Østergaard på tlf. 30337790 eller på elos@museumsalling.dk

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Museum Salling, Arkæologisk Afdeling, og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 6/3 2018.  

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Historie

Målgrupper: 3. klasse og 4. klasse

Lektioner: 7

Sæson: Maj 2018: 15-17 maj, 22-24 maj, 30-31 maj. Alle dage kl. 9.00 - 13.00
BOOK EN DAG - tilmelding efter først-til-mølle-princippet

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kontaktperson
Ellen Østergaard
Mail: elos@museumsalling.dk
Tlf: 30 33 77 90

Museum Salling, Arkæologisk Afdeling
Brårupgade 18A
7800 Skive