Håndværk – Når træ bliver til kunst

På Oddense Træmuseum kan du sammen med dine elever komme i ”lære” som håndværker, og med kyndig vejledning får eleverne lov til at få gamle værktøjstyper i hænderne og fremstille genstande og ting efter gamle håndværkstraditioner.

Til læreren

Sammen med besøget giver stedet en helt unik mulighed for at se og fornemme træets vigtighed og forskellene på anvendelsen af forskellige træsorter.

Symposion:
Gennem årene har Oddense Træmuseum afholdt adskillige Symposioner, hvor træskulptører fra hele verdenen er inviteret til workshop. Skulpturerne står på museet som en permanet udstilling, der med årene er blevet udbygget, så de nu rummer en meget stor samling af helt fantastiske og fantasifulde kunstværker, der prikker til gæsternes nysgerrighed.

Forslag til før-og efterbehandling af besøget:
På http://www.skoven-i-skolen.dk/ kan man finde rigtig mange gode forløb, der vil egne sig godt i forbindelse med besøget på træmuseet. Der findes forløb indenfor alle skolens fag.  Lær f.eks. eleverne om fotosyntesen eller måling af højden på skovens træ. Mulighederne er mange på siden, og det er let at søge på det indhold, som netop passer på temaet, fag og årgang.

På siden finder du også forskellige temahæfter i pdf-form, der er nemme at printe ud til eleverne og kan fungere som arbejdshæfter til mellemtrinet.

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/skovens-træer

Besøget på museet aftales med kontaktpersonen på museet

Læringsmål

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Træmuseet i Oddense. Sven Christensen og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 12/3 2018. 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Håndværk og design og Håndværk og design - valgfag

Målgrupper: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse

Lektioner: 2

Varighed: Forløbets varighed aftales med stedet. Typisk vil et besøg vare ca. 2 timer, afhængig af indholdet.

Sæson: Hele året. Travlhed kan dog forventes under det årlige "Symposion".

Pris: Gratis tilbud. Afhængig af indhold kan der muligvis være en udgift til materialer.

Kontaktoplysninger

Formand for Støtteforeningen
Sven Christensen
Tlf.: 97 57 91 42

Strøget 16 A, Oddense, 7860 Spøttrup
Tlf.: 97 58 10 49

http://www.traemuseet.dk/