Spøttrup Borg som middelalderlig kulisse

En emneuge eller et tværfagligt forløb om livet i Salling omkring reformationen med besøg på Spøttrup borg. Eleverne skal formidle deres opnåede viden digitalt i en multimodal tekst. Mulighed for lærerkursus i PowerPoint og multimodale tekster. 

Til læreren

Video

Om forløbet

Har I som team brug for støtte til arbejdet med IT & Medie, for at kunne undervise eleverne i at lave multimodale tekster i PowerPoint, så kan I booke et eftermiddagskursus ved Søren Kappel Schmidt. Han introducerer jer for arbejdsgangen i billedbehandling og skabelsen af et billedunivers til brug i multimodale tekster i PowerPoint. (Se eksempel på færdigt elevprodukt ved lærermaterialer). 

Troen på Gud og frygten for skærsilden var stor i middelalderen. Men den katolske kirke var under pres. Hans Thausen spredte Luthers protestantiske tanker fra prædikestolene i Viborg. Den lokale biskop var klar til at søge tilflugt på sin borg i Spøttrup. Folk i Salling søgte at passe deres daglige dont, mens de ventede på Skipper Clements bondehær. 
 
Dette er blot et lille udsnit af de problemstillinger og livsvilkår, der kendetegner middelalderen. Forløbet er tilrettelagt som et projekt, hvor eleverne opnår kompetencer i at indkredse et emne, opsamle og strukture viden og fremstille egne produkter, som de til sidst præsenterer for hinanden. 
 
Emnet kan sprede sig over en bred vifte af fag, som kan tones mere eller mindre afhængigt af, hvor mange timer I råder over. Vi forholder os til fagene historie, kristendomskundskab og dansk.  

  

Fag 

  Kompetenceområde 

Historie 

Kronologi og sammenhæng 
Kildearbejde 
Historiebrug 

Kristendomskundskab 

Livsfilosofi og etik 
Kristendom 

Dansk 

Læsning 
Fremstilling 
Fortolkning 
Kommunikation og It 

  

Dette forløb giver dig mulighed for at gå besøg af en formidler fra Spøttrup Middelalderborg, som vil give en introduktion til perioden "middelalder" præsenteret med støttebilleder. Introduktionen er et afsæt til det videre arbejde med nedenstående temaer:  

  • Lov & straf 
  • Kirke & tro 
  • Munke & nonner 
  • Tøj & mode 
  • Våben & riddere 
  • Livet i byen 
  • Livet på landet 

  

Forud for introduktionen kan eleverne arbejde med temaerne i kristendomskundskab og historie. Dette samt introduktionen giver eleverne et godt udgangspunkt for at vælger et emne til fordybelse.   

I fordybelsesperioden forbereder eleverne sig til besøget på borgen. Her får eleverne en rundvisning og mulighed for at indsamle billeder, lyd og viden til deres efterbehandling på skolen. 

Hjemme på skolen anvender eleverne deres viden og indsamlede materiale til at arbejde med fagtekster, som bruges i en multimodal tekst i f.eks. PowerPoint. Se eksempel på færdigt produkt nedenfor. Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden, så de får delt deres viden om middelalderen.   

Spøttrup Borg indbyder til drama. Her er det medlemmer af Spøttrup Borgs venner, der opfører “Broder Jacob”. Foto: Søren Kappel Schmidt

Tre faglige videoer

Elevarbejder

To eksempler på multimodale tekster udarbejdet af elevgrupper.

Læringsmål

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Spøttrup Borgmuseum, Sam Wullum og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 19/3 2018.  

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Dansk, Historie og Kristendomskundskab

Målgrupper: 5. klasse og 6. klasse

Lektioner: 30

Varighed: Minimum en uge
Oplæg fra Spøttrup Borg og besøg på borgen er inkluderet heri

Sæson: Fra påske til efterårsferien

Pris: Gratis. Materialeudgifter hvis I tilkøber ekstraaktiviteter på Spøttrup Borg

Kontaktoplysninger

Spøttrup Borg
Borgen 6A
7860 Spøttrup

Kontaktperson:
Sam Wullum
Tlf: 40 18 06 24
Mail: sawu@muserum.org

Søren Kappel Schmidt (vedr. multimodal tekstproduktion)
Brårup Skole
Tlf: 21 43 96 21
mail: medialab@fiberpost.dk