Kristne grundbegreber

Giv dine elever en saltvandsindsprøjtning med kristne grundbegreber. Det kan være som repetition eller opsamling, når I nærmer jer prøven, eller I kan vælge enkelte grundbegreber ud og gå i dybden med dem.

Til læreren

Kristne grundbegreber

Lærervejledning

Hjemme
Giv eleverne listen med de kristne grundbegreber, som er defineret i de fælles mål. Den ligger under lærermaterialer.

Lad dem arbejde enkeltvis eller i grupper. De skal nu forberede spørgsmål til de kristne grundbegreber, som de er i tvivl om. De kan med fordel bruge Margit Gades skriveskabelon ”Nyt stof - skriveskabelon” som du kan downloade her: https://www.margitgade.dk/skabeloner/proces/

Som et led i arbejdet kan eleverne arbejde med de forskellige kilder fra den fysiske kildebank, som du kan låne af kirken.

Hver gruppe vælger til sidst tre-fem spørgsmål fra deres skabelon ud, som de vil stille til præsten.

Du indsamler spørgsmålene, og sender dem samlet til præsten, som du har truffet aftale med.

Spørgsmålene sendes til præsten minimum syv arbejdsdage i forvejen.

Besøg af præsten
På dagen besvarer præsten så mange spørgsmål som muligt på den tid, I har sat af.

Hjemme
Giv eleverne tid til at udfylde den tredje kolonne i skriveskabelonen ”Nyt stof”.

Læringsmål

Mål
Jeg kender enkelte af de kristne grundbegreber

Jeg kan bruge en skriveskabelon til at sætte mig ind et af de grundbegreber, jeg ikke ved så meget om

Jeg kan formulere spørgmål til præsten, som kan give mig svar på, hvad grundbegreberne betyder
Jeg kan selvstændigt og ved hjælp af skriveskabelon opnå ny viden om kristne grundbegreber

FFM

FFM

Information

Fag: Kristendomskundskab

Målgrupper: 8. klasse, 9. klasse og 10. klasse

Lektioner: 4

Sæson: Hele året

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kirke- og kulturmedarbejder

Mette Thybo Jensen
mette@skivesogn.dk
Tlf. 23 67 41 77