Hvad laver en præst?

Lad dine elever blive klogere på præstens arbejdsopgaver og arbejdsvilkår og lad dem forholde sig til, hvad de tænker om arbejdet som præst.

Lad dem arbejde med to bibeltekster så de kan prøve kræfter med at lade de gamle tekster spejle forhold i deres eget liv, og lad dem arbejde med tre salmer.

Til læreren

Kort forløbsbeskrivelse

Hjemme
Eleverne forbereder spørgsmål til besøget hos præsten, hvor de skal høre om præstens arbejde.
 

Ude
Præsten kommer bl.a. ind på

·         Hvordan hun forbereder og holder en gudstjeneste

·         Hvordan hun forbereder og holder ritualer som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse

·         Hendes øvrige opgaver som fx sorggrupper, hjemmebesøg og besøg på væresteder

Hjemme
Eleverne skal forholde sig til de arbejdsopgaver og de arbejdsvilkår præsten fortalte om.

Eleverne kan prøve kræfter med præstens opgave med at få de gamle bibeltekster til at spejle nutidige forhold. De skal arbejde med to specifikke tekster og tre salmer. Der er arbejdsspørgsmål og forslag til opgaver under elevmaterialer.

Lærervejledning er under "Materialer"

Læringsmål

Information

Fag: Kristendomskundskab og Uddannelse og job

Målgrupper: 8. klasse og 9. klasse

Lektioner: 3

Sæson: Hele året (dog ikke mandage)

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kirke- og kulturmedarbejder

Mette Thybo Jensen
mette@skivesogn.dk
Tlf. 23 67 41 77

Reberbanen 19
7800 Skive