Hvad laver en præst?

Som barn kan det være svært at forestille sig, hvad præsten laver, når hun har hængt præstekjolen på bøjlen og ikke holder gudstjeneste eller begraver nogen. Forløbet giver indblik i præstens mange opgaver og folkekirkens rolle i samfundet.

Til læreren

Billede

Forløbsbeskrivelse

Hjemme
Inden besøget hos præsten arbejder I med kirkeåret og dets farver. I kan låne en plakat i kirken, hvor begivenhederne i Jesus liv er tegnet med, så det er tydeligt, at kirkeåret hænger sammen med Jesus liv. Under Materialer finde du baggrundsinformation om kirkeåret og dets farver.

I laver også brainstorm over, hvad eleverne forestiller sig, at præsten arbejder med. Ud fra den kan I formulere spørgsmål, som eleverne gerne vil have svar på.

Ude
Præsten fortæller bl.a. om

  • Hvordan hun forbereder og holder en gudstjeneste
  • Hvordan hun forbereder og holder ritualer som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse
  • Hendes øvrige opgaver, som fx sorggrupper, hjemmebesøg og besøg på væresteder

Det er muligt at kombinere besøget hos præsten med en rundtur på kirkegården sammen med kirke- og kulturmedarbejderen. Hun fortæller om, hvordan kirkegården bruges ved begravelser og bisættelser, og hvordan den i det daglige bruges som et mindested og et grønt område til gåture. Hvis kirkegårdsgartnerne er i sving, ser vi hvad de laver, og hører dem fortælle.

Hjemme
- Præstens arbejdsopgaver og -vilkår
Repeter, hvilke opgaver præsten havde. Var der opgaver, som I var overraskede over? Hvad er særligt ved de arbejdsvilkår, som præsten har. Fx arbejdstider, arbejdssteder, uniform, bolig, tavshedspligt mm.

Eleverne vælger den arbejdsopgaver, som de synes, var mest interessant. De skal prøve at begrunde deres valg.

De skal nu illustrere opgaven og skrive en tekst, der passer til.

I kan bruge tegne- og skriveskabelonen under "Elevmaterialer" eller lave jeres egen version. Send eventuelt et eksemplar til præsten som tak for besøget.

Tal også om, hvilke arbejdsvilkår præsten har. Og hvilke arbejdstider. Lad dem tænke over fordele og ulemper ved præstens arbejdsvilkår og -tid. De kan prøve at forestille sig, at deres egen mor/far var præst og skulle arbejde på den måde. 

En printvenlig Lærervejledning ligger under "Materialer"

- Kirkens sociale arbejde + fortællingen om Zakæus
Læs eller fortæl fortællingen om Zakæus (Luk 19, 1-10) (Læs fortællingen her). Den handler om en mand, der bliver holdt uden for fællesskabet i sin by, fordi han arbejder som tolder for den romerske besættelsesmagt. Men så kommer Jesus til byen, han ser Zakæus - som alle andre ignorerer - inviterer sig selv på middag hos ham, og så sker der noget med Zakæus - og måske også med resten af byen?

Arbejdsspørgsmål til fortællingen ligger under "Elevmaterialer".

For at drage en parallel mellem fortællingen og kirkens og præsternes sociale arbejde kan I tale om, hvem der kan føle sig udenfor i vores samfund? Hvorfor man kan føle sig udenfor? I kan tale om hvad et værested er, og hvem der bruger et værested?

Tal evt. om hvorfor der er knyttet en præst til fængslerne og sygehusene i Danmark. Tal om, at selv de mest hårdkogte forbrydere må komme i kirken.

Baggrundsinfo om diakoni ligger under "Materialer".

Læringsmål

Eleven kan beskrive uddannelser og job fra eget nærmiljø
Jeg ved noget om, hvad en præst laver
Jeg har besøgt præsten og hørt om nogle af hans/hendes arbejdsopgaver, og jeg kan fortælle om dem
Præsten har fortalt om sine arbejdsvilkår, og jeg kan tænke over, hvad de betyder for præstens familie
Jeg kan tænke over hvad jeg synes er spændende/kedeligt ved præstens arbejde og forklare hvorfor.
Eleven kan indsamle enkle informationer om uddannelser og job i eget nærmiljø
Jeg kan forestille mig, hvad en præst laver, og tænker over, hvad jeg gerne vil spørge præsten om
Jeg kan lytte til hvad præsten fortæller og være med til at stille spørgsmål om hans/hendes arbejde
Jeg kan fortælle om præstens arbejde og arbejdsvilkår hjemme i klassen
Ud fra det jeg ved om præstens arbejde og arbejdsvilkår kan jeg tænke over og forklare, hvad jeg synes er spændende ved præstens arbejde, og hvad jeg synes virker kiedeligt
Eleven har viden om kristendommens opståen og udvikling
Jeg har ikke hørt om kirkeåret endnu
Jeg ved, at højtider som jul og påske er en del af kirkeåret, og at kirkeåret følger begivenheder i Jesus liv
Jeg ved, at hver søndag i kirkeåret har et navn, og at der hører nogle tekster og fortællinger fra Bibelen med til hver søndag, som præsten skal fortælle om
Jeg kan se, at der er en sammenhæng mellem kirkeåret og skoleåret, og jeg kan tænke over, hvorfor det er sådan
Mål
Jeg har hørt om barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse
Jeg ved, at barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse hænger sammen med overgange i menneskers liv. Fx fra barn til voksen og fra levende til død
Jeg kender til nogle af præstens opgaver ved barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse, og jeg kan forklare, hvorfor nogle af opgaverne foregår hjemme hos folk både før og efter det, der skal ske i kirken
Jeg kan tale med klassen og præsten om, hvorfor det kan være vigtigt for nogen mennesker, at tale med en præst ved de store overgange i livet
Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder i kristendommens historie
Jeg har set en kirke og ved noget om, hvad en præst laver
Jeg ved, at præsterne i folkekirke laver socialt arbejde fx på væresteder
Jeg kender fortællingen om Zakæus og kan tale med klassen om, hvad den handler om
Jeg kan tale med klassen om, hvordan fortællingen om Zakæus kan hænge sammen kirkens sociale arbejde

Information

Fag: Kristendomskundskab og Uddannelse og job

Målgrupper: 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse

Lektioner: 5

Inklusiv besøg ca. 45 min

Sæson: Hele året. Dog ikke mandag
Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Mette Thybo Jensen
mette@skivesogn.dk
Tlf. 23 67 41 77

Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive

Resen Kirke
Kirkevej 25
7800 Skive