Hvad laver en præst?

Som barn kan det være svært at forestille sig, hvad præsten laver, når hun har hængt præstekjolen på bøjlen og ikke holder gudstjeneste eller begraver nogen. Forløbet giver indblik i præstens mange opgaver og folkekirkens rolle i samfundet. Et godt forløb til målene for Uddannelse og Job.

Til læreren

Præstens skoleskema

Hjemme - Ude - Hjemme

Hjemme
Meget af præstens arbejde er usynligt. Det foregår nemlig uden for kirken. Nogle gange på præstens kontor, andre gange i folks stuer. De fleste opgaver er om dagen, men en gang imellem ringer telefonen om natten, fordi et menneske er dybt ulykkelig og har brug for en præst.

Inden besøget hos præsten arbejder I med kirkeåret og dets farver. I kan låne en plakat i kirken, hvor begivenhederne i Jesus liv er tegnet med, så det er tydeligt, at kirkeåret hænger sammen med Jesus liv. Under Materialer finde du baggrundsinformation om kirkeåret og dets farver.

I laver også brainstorm over, hvad eleverne forestiller sig, at præsten arbejder med. Ud fra den kan I formulere spørgsmål, som eleverne gerne vil have svar på. I kan supplere med filmen "Karla og Chapper besøger Andreas præst" som er tilgængelig på Gyldendal Religion 1.-3.klasse.

Ude
Præsten fortæller bl.a. om

  • Hvordan hun forbereder og holder en gudstjeneste
  • Hvordan hun forbereder og holder ritualer som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse
  • Hendes øvrige opgaver, som fx sorggrupper, hjemmebesøg og besøg på væresteder

Det er muligt at kombinere besøget hos præsten med en rundtur på kirkegården sammen med kirke- og kulturmedarbejderen. Hun fortæller om, hvordan kirkegården bruges ved begravelser og bisættelser, og hvordan den i det daglige bruges som et mindested og et grønt område til gåture. Hvis kirkegårdsgartnerne er i sving, ser vi hvad de laver, og hører dem fortælle.

Hjemme
Repeter, hvilke opgaver præsten havde. Var der opgaver, som I var overraskede over? Hvad er særligt ved de arbejdsvilkår, som præsten har. Fx arbejdstider, arbejdssteder, uniform, bolig, tavshedspligt mm.

Eleverne vælger den arbejdsopgaver, som de synes, var mest interessant. De skal prøve at begrunde deres valg.

De skal nu illustrere opgaven og skrive en tekst, der passer til.

I kan bruge tegne- og skriveskabelonen i elevmaterialer eller lave jeres egen version. I kan scanne illustrationer og tekster, og printe dem ud som en billedbog. Send eventuelt et eksemplar til præsten som tak for besøget.

Tal også om, hvilke arbejdsvilkår præsten har. Og hvilke arbejdstider. Lad dem tænke over fordele og ulemper ved præstens arbejdsvilkår og -tid. De kan prøve at forestille sig, at deres egen mor/far var præst og skulle arbejde på den måde. 

En printvenlig Lærervejledning ligger under "Materialer"

Læringsmål

Eleven har viden om livs- og arbejdsformer
Jeg kan lytte, når præsten fortæller om sit arbejde 
Jeg kan beskrive nogle af præstens arbejdsopgaver med tekst og billeder
Jeg ved, hvad arbejdsvilkår betyder, og jeg kan fortælle om præstens arbejdsvilkår fx at præsten tit arbejder på helligdage 
Jeg kan tænke over, hvad jeg ville synes om, at have nogle af præstens arbejdsopgaver, og jeg kan begrunde hvorfor/hvorfor ikke. 
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem familie-, fritids- og arbejdsliv
Eleven har viden om lønnet og ulønnet arbejde
Jeg kan lytte, når præsten fortæller om sit arbejde
Jeg ved, hvad arbejdsvilkår betyder
Jeg kan fortælle om præstens arbejdsvilkår fx at præsten tit arbejder i weekenden og har fri i hverdagen
Jeg kan tænke over, hvad jeg synes om præstens arbejdsvilkår. Og jeg kan finde fordele/ulemper ved de arbejdsvilkår præsten har.
Eleven kan skelne mellem typer af arbejde

Elevmaterialer

Materialer

Her er tegne- og skriveramme i to formater. 

Publisher-filen kan du nemt ændre i.

Information

Fag: Uddannelse og job

Målgrupper: 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse

Lektioner: 3

Sæson: Hele året

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Mette Thybo Jensen
mette@skivesogn.dk
Tlf. 23 67 41 77

Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive

Resen Kirke
Kirkevej 25A
7800 Skive