Hvad laver en præst?

Som barn kan det være svært at forestille sig, hvad præsten laver, når hun har hængt præstekjolen på bøjlen og ikke holder gudstjeneste eller begraver nogen. Forløbet giver indblik i præstens mange opgaver og folkekirkens rolle i samfundet. Et godt forløb til målene for Uddannelse og Job.

Til læreren

Præstens skoleskema

Hjemme - Ude - Hjemme

Inden besøget hos præsten laver I en brainstorm over, hvad eleverne forestiller sig, at præsten arbejder med. Ud fra den kan I formulere spørgsmål, som eleverne gerne vil have svar på.

I kan desuden arbejde med kirkeårets gang. I kan bruge på modellen af kirkeåret og tale om, at kirkeåret har en fast rytme. En rytme som følger begivenhederne i Jesus’ liv.

Du kan sætte kirkeåret i relation til elevernes eget liv ved at tilføje fælles begivenheder i løbet af skoleåret og evt. i elevernes eget liv. Fx jule- og påskeferie. Fastelavn og halloween. Det vil gøre det tydeligt, at skoleårets rytme i høj grad er præget af de kristne højtider. Brug skabelonen ”Kirkeår og skoleår” og tegn eller skriv skolens og elevernes begivenheder i den yderste cirkel.

Som baggrundsinformation om kirkeåret kan du bruge minileksikonnet ”Kirkeåret og de liturgiske farver, se under Lærermaterialer.

Præsenter eleverne for rubrics – du vælger, hvor mange/få de skal forholde sig til og hvornår i forløbet.

Besøget
Præsten fortæller bl.a. om

  • Hvordan hun forbereder og holder en gudstjeneste
  • Hvordan hun forbereder og holder ritualer som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse
  • Hendes øvrige opgaver, som fx sorggrupper, hjemmebesøg og besøg på væresteder

Det er muligt at kombinere besøget hos præsten med en kort rundtur på kirkegården sammen med kirke- og kulturmedarbejderen. Hun fortæller om, hvordan kirkegården bruges ved begravelser og bisættelser, og hvordan den i det daglige bruges som et mindested og et grønt område til gåture. Hvis kirkegårdsgartnerne er i sving, ser vi hvad de laver, og hører dem fortælle.

Hjemme
Repeter, hvilke opgaver præsten havde. Var der opgaver, som I var overraskede over? Hvad er særligt ved de arbejdsvilkår, som præsten har. Fx arbejdstider, arbejdssteder, uniform, bolig, tavshedspligt mm.

Eleverne vælger den arbejdsopgaver, som de synes, var mest interessant. De skal prøve at begrunde deres valg.

De skal nu illustrere opgaven og skrive en tekst, der passer til.

I kan bruge tegne- og skriveskabelonen i elevmaterialer eller lave jeres egen version. I kan scanne illustrationer og tekster, og printe dem ud som en billedbog. Send eventuelt et eksemplar til præsten som tak for besøget.

Tal også om, hvilke arbejdsvilkår præsten har. Og hvilke arbejdstider. Lad dem tænke over fordele og ulemper ved præstens arbejdsvilkår og -tid. De kan prøve at forestille sig, at deres egen mor/far var præst og skulle arbejde på den måde. 

Læringsmål

Eleven har viden om livs- og arbejdsformer
Jeg kan lytte, når præsten fortæller om sit arbejde 
Jeg kan beskrive nogle af præstens arbejdsopgaver med tekst og billeder
Jeg ved, hvad arbejdsvilkår betyder, og jeg kan fortælle om præstens arbejdsvilkår fx at præsten tit arbejder på helligdage 
Jeg kan tænke over, hvad jeg ville synes om, at have nogle af præstens arbejdsopgaver, og jeg kan begrunde hvorfor/hvorfor ikke. 
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem familie-, fritids- og arbejdsliv
Eleven har viden om lønnet og ulønnet arbejde
Jeg kan lytte, når præsten fortæller om sit arbejde
Jeg ved, hvad arbejdsvilkår betyder
Jeg kan fortælle om præstens arbejdsvilkår fx at præsten tit arbejder i weekenden og har fri i hverdagen
Jeg kan tænke over, hvad jeg synes om præstens arbejdsvilkår. Og jeg kan finde fordele/ulemper ved de arbejdsvilkår præsten har.
Eleven kan skelne mellem typer af arbejde

Lærermaterialer

Tekst

Kirkeår 
Ligesom vi har et skoleår og et kalenderår, har vi også et kirkeår. Kirkeåret starter med de fire søndage i advent, og det slutter med den 26. eller 27. søndag i trinitatis. Hver helligdag har sit særlige indhold. I løbet af kirkeårets gudstjenester kommer man igennem Jesu fødsel, Jesu død og opstandelse og Helligåndens komme. Kirkeåret følger Jesu liv, og det gentager sig år efter år, som en fast cyklus.  

Men kirkeårene er ikke helt ens. Fra år til år er der et forskelligt antal søndage efter hellig tre konger og et forskelligt antal søndage i trinitatis. Det er fordi juleaften ligger fast hvert år, nemlig den 24.december, mens påskedag forskyder sig lidt. Den falder på første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn.  

I linkene neden for kan du læse mere om kirkeåret og dets farvesymbolik. 

Interaktivt årshjul

Viden om kirkeåret og dets farver

Materialer

Her er en skriveramme i Publisher, så du nemt kan ændre layout, hvis du får brug for det.

Der er også en skabelon til opgaven om sammenhæng mellem kirkeår og skoleår

Information

Fag: Uddannelse og job

Målgrupper: 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse

Lektioner: 3

Sæson: Hele året

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Mette Thybo Jensen
mette@skivesogn.dk
Tlf. 23 67 41 77

Skive Kirke
REberbanen 19
7800 Skive

Resen Kirke
Kirkevej 25A
7800 Skive