Når søskende strides – bibeldrama om Josef og hans brødre

De fleste af dine elever kender til søskendeskænderier. Her får du et materiale, som arbejder med temaet gennem forskellige bibelske fortællinger og et besøg i kirken. I kirken slipper du dine elever løs i et bibeldrama om Josef

Til læreren

Når søskende strides – fortælling/drama om Josef

Brødrene hiver Josef op af brønden
Illustration i bibel, 1531.

Kort forløbsbeskrivelse

Hjemme
I forløbet arbejder I med undervisningsmaterialet "Når søskende strides", som er udviklet af Viborg Stifts skoletjeneste for kristendomskundskab. Det er også hos dem, du bestiller materialet

Bestil materiale

Der er forslag til arbejde med 5 bibelske fortællinger, der alle handler om konflikter mellem søskende. Eleverne forholder sig på forskellige måder til følelserne: vrede, misundelse og hævngerrighed og næstekærlighed, nåde og tilgivelse. Eleverne skal på forskellige måder sammenligne de bibelske fortællinger med situationer og følelser fra deres egen hverdag. Der indgår også arbejde med nogle kunstbilleder og eleverne får også mulighed for at udtrykke sig kreativt. 

  • Kain og Abel
  • Jakob og Esau
  • Isak og Ismael
  • Den fortabte søn
  • Marta og Maria

UDE
Under besøget i kirken hører eleverne fortællingen om Josef og hans brødre. De får hver tildelt en rolle, et simpelt kostume og så bliver de løbende inddraget i fortællingen. Engang imellem får de små replikker de skal sige, så de aktivt er med til at skabe fortællingen
.

Hjemme
Hjemme igen fortsætter emnet med fortællingerne, inden I runder emnet af.

 

 

Så er der gjort klar til bibeldrama

Læringsmål

Eleven kender flere bibelske fortællinger, og kan forholde dem til eget liv
Jeg har hørt om Bibelen
Jeg kan arbejde med bibelske fortællinger, som handler om søskende der skændes
Jeg kender ordene "at være misundelig" og "at tilgive", og jeg kan fortælle om, hvad de betyder
Jeg kan sammenligne nogle af de konflikter, som bibelhistorierne handler om, med konflikter fra mit eget liv

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Skive og Resen Sogn, Mette Thybo Jensen og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Undervisningsmaterialerne er udviklet af Viborg Stifts skoletjeneste for kristendomskundskab. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 29/4 2020.

 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Kristendomskundskab

Målgrupper: 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse

Lektioner: 8

Sæson: Hele året (helst mandag og fredag)

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kirkebesøg med bibeldrama
Mette Thybo Jensen
mette@skivesogn.dk
Tlf. 23 67 41 77

Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive

Resen Kirke
Kirkevej 25A
7800 Skive