Reformationen og kalkmalerierne

Tag eleverne med i Skives Vor Frue Kirke anno 1522, og mød maleren i færd med at lægge sidste hånd på kalkmalerierne og lyt til den unge Hans Thausen. Giv dem en anderledes måde, at arbejde med reformationen på.

Til læreren

To martyrer fra helgenskaren i Vor Frue kirke

Kort om forløbet

Tag eleverne med i Skives Vor Frue Kirke anno 1522, og mød maleren i færd med at lægge sidste hånd på kalkmalerierne: Én af landets mest betagende kirkeudsmykninger og også et monument over den katolske kirke, som dengang havde haft magten over danske sjæle i et halvt årtusinde. 

I møder også den unge Hans Tausen, som netop hjemkommet fra Tyskland prædiker Luthers nye lære og sætter Viborg på den anden ende, når han tordner mod den katolske kirke. Sammen med ham hører I lignelsen om den barmhjertige samaritaner og snakker om, hvad den handler om, og hvad den har med reformationen at gøre.

Besøget i kirken og mødet med maleren og Hans Thausen er en spændende måde at arbejde med kanonpunktet "Reformationen". Det giver på forbilledlig vis eleverne fornemmelsen af, at historien har udspillet sig lige her, hvor de bor, og at Vor Frue Kirke med sine imponerende kalkmalerier har været af stor betydning for Skiveegnen på reformationens tid.

Neden for får du først Lærervejledning til historie og derefter Lærervejledning til kristendomskundskab

Vejledning - historie

Elevernes forhåndsviden
Begynd med, at få en fornemmelse af elevernes forhåndsviden.

Spørg dem fx om

 • hvad de tænker, når du siger "reformation"?
 • hvilke personer, der havde med reformationen at gøre?
 • hvor reformationen foregik?
 • hvornår reformationen foregik?
 • hvad ordet "reformation" betyder?

Skriv deres bud på tavlen.

Nu kan du markere de bud, som I kommer til at arbejde med i forløbet.

Den historiske kontekst
Begynd med at få placeret reformationen i tid og sted.

Den begyndte for alvor i 1517, da Luther hamrede sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og her i Danmark kulminerede den i 1536, da Christian den 3. officielt kappede båndene til den romersk katolske kirke og udråbte den danske kirke til protestantisk kirke efter Luthersk forbillede.

Idag er 1536 blevet defineret som slutningen på middelalderen, og reformationen udspiller sig at altså i den sene middelalder.

Reformationen var en bevægelse, der udsprang fra Tyskland, men som hurtigt spredte sig til det centrale og nordlige europa.

Vigtige træk ved livet i middelalderen
Nedenfor finder du faghæftet "Den farverige middelalder", som blev udgivet af Nationalmuseet i middelalderåret 1999, forslag til arbejdspørgsmål og forslag til elevfremlæggelse.

Link til faghæftet Den farverige middelalder

Tre korte film

Vis eleverne de to film om Grevens fejde og filmen om Hans Thausen og hvordan reformationen kom til Viborg.

Dine elever er nu klædt godt på til mødet med malere og Hans Thausen i Vor Frue Kirke i Skive. 

Video - Grevens fejde 7 min.

Video - Grevens fejde - 2 min.

Video - Om Hans Thausens virke i Viborg

Vejledning - Kristendomskundskab

Elevernes forhåndsviden 
Begynd med, at få en fornemmelse af elevernes forhåndsviden.

Spørg dem fx om

 • hvad de tænker, når du siger "reformation"?
 • hvilke personer, der havde med reformationen at gøre?
 • hvor reformationen foregik?
 • hvornår reformationen foregik?
 • hvad ordet "reformation" betyder?

Skriv deres bud på tavlen.

Nu kan du markere de bud, som I kommer til at arbejde med i forløbet.

Den historiske kontekst
Begynd med at få placeret reformationen i tid og sted.

Den begyndte for alvor i 1517, da Luther hamrede sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og her i Danmark kulminerede den i 1536, da Christian den 3. officielt kappede båndene til den romersk katolske kirke og udråbte den danske kirke til protestantisk kirke efter Luthersk forbillede.

Idag er 1536 blevet defineret som slutningen på middelalderen, og reformationen udspiller sig at altså i den sene middelalder.

Reformationen var en bevægelse, der udsprang fra Tyskland, men som hurtigt spredte sig til det centrale og nordlige europa.

Film
Se filmen om Luthers opgør med afladshandlen og hans syn på forholdet mellem Gud og mennesker. neden for.

Luthers opgør med afladshandlen 5½ min.

Skærsild, lov og nåde

Neden for er nogle billeder til illustration af emnet.

Skærsilden, kalkmaleri fra Århus Domkirke: illustrerer den katolske kirkes syn på skærsilden. Øverst: Gud, Jesus og Helligånden flankeret af englekor

Midten: En præst holder messe. Jesus skimtes på korset. Blodet fra hans sår flyder ned på alteret og ned i skærsilden. Mange mennesker overværer messen. En enkelt bagest knæler. 

Nederst: Skærsilden med alle dens pinsler. Engle stikker armene ned og hjælper nogle af de stakkels forpinte mennesker op. Det er de mennesker, som nogle oppe på jorden holder messer for eller nogle af dem, som har købt aflad, og dermed får kortet deres ophold i skærsilden af.

Lov & Nåde maleri af Lucas Cranach den ældre. Hans måde at male "frelse" på. Den viser forskellen mellem Gud og menneskers forhold i Det Gamle Testamente tv og Det Ny Testamente th.

Luthersk Gudstjeneste Udsnit af altertavle i Thorslunde kirke. Den viser en gudstjeneste efter Luthers forbillede, hvor der er to sakramenter (dåb og nadver) i modsætning til den katolske kirkes 7 sakramenter. Den fremhæver også prædikenen og Guds ord, som strømmer ned til menigheden fra prædikestolen.

Besøg i kirken
I er nu godt klædt på til at møde maleren af kalkmalerierne og lytte til Hans Thausen i kirken. 

 

Skærsilden - kalkmaleri i Århus Domkirke

Foto: Mette Thybo Jensen

Motiv: kalkmaleri fra Århus Domkirke

Link

Links til de to billeder: udsnit af altertavlen i Thorslunde kirke og Lov og Nåde af Lucas Cranach den ældre.

Læringsmål

Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder
Jeg kender lidt til middelalderen og grevens fejde

Jeg kan læse om nogle vigtige kendetegn ved samfundet i den sene middelalder: 

 • samfundets sociale hierarki
 • forskellen mellem by og land
 • kirkens rolle i samfundet

Jeg kan tage notater og arbejde med emnet i en gruppe

Sammen med min gruppe kan jeg forberede et oplæg om et af kendetegnene ved den sene middelalder, og vi kan bruge relevante billeder til at understrege vores pointer.

Jeg kan redegøre for forholdet mellem rigsrådet, kongen og kirken. Og jeg kan i grove træk beskrive, hvad Martin Luther kritiserede den katolske kirke for. 

Jeg kan lytte til, hvad præsten fortæller om reformationen, og sammen med min gruppe forholde mig til, hvilke konsekvenser den fik for det område min gruppe har arbejdet med.

Jeg kan forklare hvad grevens fejde gik ud på.

Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie
Jeg har hørt om reformationen og Martin Luther

Jeg ved, at Martin Luther var katolsk munk i Tyskland, og at han satte gang i reformationen. Jeg ved, at han syntes, at den katolske kirke med paven i spidsen misbrugte sin magt, og jeg kan give nogle eksempler på hvad han kritiserede:

 • skærsilden
 • afladshandel
 • at man kunne købe messer for afdøde
 • at kirkens ansatte skulle være tættere på Gud end andre mennesker
Jeg kan lytte til, hvad præsten fortæller om Luther, kalkmalerier og Hans Thausen, og tænke over, hvordan Luthers ideer spredte sig fra Tyskland og helt til Skive. 
Jeg kan give eksempler på, hvordan det der skete i Tyskland påvirkede Danmark og Skiveegnen.
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold
Jeg har hørt om Luther og reformationen
Jeg ved, at reformationen markerer overgangen mellem middelalderen og renæssancen, og at den var et opgør med den katolske kirken (især afladshandel og helgendyrkelse) og paven i Rom (især tanken om, at kirkens folk var tættere på gud end andre mennesker)
Jeg kan forklare, hvad aflad er og hvad afladshandlen gik ud på. Jeg kan også forklare hvad en helgen er, og hvorfor folk i middelalderen bad til helgener. 
Jeg kan forklare, hvorfor Luther var imod afladshandel og helgendyrkelse
Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer
Jeg ved, at der findes kalkmalerier
Jeg kan kigge på kalkmalerier og lytte til, hvad præsten fortæller om dem.
Jeg ved, at kalkmalerier blev brugt til at formidle religiøse budskaber til kirkegængerne i middelalderen
Jeg ved, at kalkmalerierne i Vor Frue Kirke i Skive er en samling af helgener, og jeg kan forklare, hvorfor folk i middelalderen dyrkede helgener.
Eleven har viden om udlægninger af centrale grundbegreber i kristendommen
Jeg kender lidt til begreberne frelse, retfærdighed og gode gerninger.
Jeg ved, at folk i middelalderen troede på, at de skulle gøre gode gerninger for at gøre sig fortjent til at komme i himlen efter døden. Jeg ved, at man kalder det for gerningsretfærdighed.
Jeg kan forklare, hvordan Luther forstod begreberne frelse og Guds retfærdighed og sammenligne dem med begrebet gerningsretfærdighed.
Jeg kan forklare sammenhængen mellem Luthers forståelse af frelse og hans opgør med afladshandlen og helgendyrkelsen.

Elevmaterialer - historie

Video

Video

Video

Elevmaterialer - kristendomskundskab

Video

Information

Fag: Historie og Kristendomskundskab

Målgrupper: 6. klasse

Lektioner: 4

Sæson: Hele året - ikke mandag

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kontaktperson
Mads Callesen
Tlf. 24 21 99 09
Mail: mhc@km.dk

Vor Frue Kirke (den hvide)
Reberbanen 19
7800 Skive