Matematik i børnehøjde

Leg og lær matematik - sæt krop og sanser i spil.

Kort om forløbet

Leg matematik

Matematik hjælper børn med at undersøge, forstå og systematisere verden. Matematik hører ikke kun til i skolen. Matematisk forståelse er en sproglig tilgang og kan foregå i mange af hverdagens aktiviteter og situationer. Tæl glas, piger, drenge osv. Sorter i former, mængder og farver. Måske må der kun være tre børn i puderummet. Skal koppen stå foran eller ved siden af tallerkenen osv.

Mål:

· At barnet får erfaringer med matematiske begreber som vægt, former, farver, mængder, højde og tal.

· At barnet får udvidet sit ordforråd inden for matematik.

Spil

Foto: SkiveDNA

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA og kan frit benyttes og tilpasses til læringsforløb inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for, at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 5/2 2018.  

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe dagtilbud og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi etablerer en digital ressourcebank, hvor kontakten mellem dagtilbud og eksterne partnere sættes i rammer, der sikrer kvalitet i forløbene, mangfoldighed og tilgængelighed. Samarbejdet med lokalsamfundet/eksterne partnere har altid børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse for øje.

Formålet er at understøtte det gode børneliv, hvor børn er medskabere af egen læring, og hvor fokus er rettet mod barnets oplevelse, udforskning og udbytte af aktiviteterne i forløbene.

Information

Læreplanstema: Natur og naturfænomener og Sproglig udvikling

Målgrupper: 3 år, 4 år, 5 år og 6 år

Varighed: Der arbejdes med matematik i korte intervaller over en længere periode

Sæson: hele året

Kontaktoplysninger

Skive Bibliotek

Østergade 25

7800 Skive

Telefon: 99 15 7005

Vagt3@skivekommune.dk

www.skivebibliotek.dk