Biblioteket byder indskolingen indenfor

Står du og mangler lette frilæsningsbøger til indskolingen?

Skive Bibliotek har nu et godt tilbud til indskolingen, hvor eleverne øver sig i at finde en frilæsningsbog, som de selv kan læse.  Hele forløbet foregår på biblioteket, som stiller lokaler til rådighed. Eleven bruger tid på at læse bogen og forberede en mundtlig boganmeldelse. Når de har læst bogen, skal de fortælle om bogen for klassen eller en anden gruppe i fortælle-stolen på biblioteket.

Dette er forløbets hovedformål, men der er mange andre spændende aktiviteter på biblioteket og gode undervisningsforhold for eksempel læseteater samt rim og gæt lege ved et rimgulvtæppe.

Til læreren

Wikimedia Commons

SkiveDNA og Skive Bibliotek

Beskrivelse:
Eleverne får mulighed for at vælge en bog fra et andet udvalg, end det daglige. De skal bruge deres viden om teksters sværhedsgrad vha. knytnævemetode, lix og let tal. Derefter får de tid til at læse bogen i bibliotekets hyggekroge og afslutningsvis skal de lave en mundtlig boganmeldelse [link], som de skal fortælle for klassen/andre grupper i bibliotekets fortællerstol.

Hvis du vil bruge mere tid med din indskolingsklasse, så stiller biblioteket et undervisningslokale/madpakkelokale til rådighed. Der vil være små læseteaterstykker ved teaterkrogen og stangdukker, som eleverne kan arbejde med i små grupper.

Biblioteket tilbyder også forskellige spil, så der kan oprettes et spillehjørne til dagen,samt et Rim og Gæt tæppe, der indbyder til læring[link].

Forberedelse:
Hjemme på skolen forbereder du eleverne ved at vise hvor lix og let tal er noteret i en bog. Du introducerer ”knytnævemodellen”. Klassen kan arbejde med førlæsnings- strategier ved at se på forside og bagside inden de vælger bog. Hvis I har arbejdet med læseugler er det også en god ide at opfriske hvilke muligheder læseren har, når han/hun går i stå. http://akea-produkt.dk/produkt/13/

Forberedelsen til elevernes mundtlige boganmeldelse:
Læreren modulerer ud fra arbejdsark et eksempel på en boganmeldelse.

Det kan være en fordel at tale med eleverne om hvilken opførsel der er passende på et bibliotek. Biblioteket har ingen ambition om at der skal være musestille, men at man taler med korte stemmer og bevægelse foregår i gang til alles bedste.

Besøget: 
Biblioteket stiller deres multimedie rum til rådighed som dagens undervisningssted. I har selv aftalt med kontaktpersonen hvilke aktiviteter i gerne vil have i spil sammen med bogsamlingen.

  • Teaterhjørnet med stangdukker
  • Rim og gæt tæppet
  • Spillehjørne
  • Antal læsekroge

Efterbehandling:
Hvis du har lyst til at arbejde med boganmeldelse hjemme i klassen, så kan det være en god ide, at tage et billede af forsiden af den bog, som eleven har fortalt om. Denne kan så senere danne grundlag for at arbejde med en skriftlig boganmeldelse hjemme på skolen. Der kan evt. aftales med biblioteket, at de udstiller disse boganmeldelser (se kontaktoplysninger).

Læringsmål

Elevmaterialer

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Skive Bibliotek og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 21/11 2017.  

 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Dansk

Målgrupper: 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse

Lektioner: 7

Sæson: Hele året

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Børnebiblioteket

Vagt3@skivekommune.dk

Tlf.: 9915 7005

Skive Bibliotek

Østergade 25

7800 Skive