A-sport sender gerne en konsulent, der spiller ud med nye input til Aktiv Læring. 
Du kan invitere på tværs af skolens årgange, men primært er det tanken at samle elever og lærere inden for indskoling, mellemtrin eller udskoling.

I  læringsforløbet får I mulighed for at få en sjov og vital læringssituation med mærkbar puls hos eleverne og et frirum for lærerne til ny Læring i bevægelse.
Konsulenten fra A-sport kommer på besøg på skolen og “serverer” sjove aktiviteter, der kan inspirere jer til det videre arbejde for eksempel også til understøttende undervisning.

Måske har skolen allerede købt Bevægelsespakken eller lejet udstyret hos CFU, men ellers sørger A-sport for at medbringe de aktuelle redskaber og rekvisitter.
Medarbejderen fra A-sport er facilitator og igangsætter af 3-4 forskellige aktiviteter. Lærerne fungerer som tovholdere for eleverne, og I kan forvente ca. 60 minutter med fælles fokus og højt energiniveau på skolens idrætsområde.

A-sport har sammen med konsulenterne indvilliget i at lave denne oplevelse gratis for dine elever. Din opgave er at samle 3,4 eller 5 lærer til arrangementet, og som sagt er det en del af aftalen, at I har lyst til at fungere som tovholdere til de udvalgte læringsaktiviteter. A-sport vil gerne indlede eller afslutte dagen sammen med lærergruppen, så lærerne ved hvor og hvordan de kan få hjælp til bevægelse i undervisningen efter den aktuelle dag.

I øvrigt er det muligt for jer som lærergruppe at ønske indhold til dagen inden for de rammer, som I kan finde i A-sports Idebank og i vores produktoversigt. A-sport deltager gerne i et teammøde, så indholdet for dagen og eventuelle problemstillinger omkring bevægelses i undervisningen kan drøftes.
Har du særlige ideer eller ønsker i forlængelse af de aktiviteter og træningsøvelser, du finder på A-sports hjemmeside, så er du velkommen til at kontakte os. Du kan orientere dig på følgende link; http://www.a-sport.dk/

Eventuelt forberedelse til dagen eller aftale om andre materialer, må du/I aftale med konsulenten forud for besøget. Der er ikke lavet elev- eller læringsmål for forløbet, her på siden, da det aktuelle indhold aftales med konsulenten fra A-sport.Publiceret 11-09-2017