Attention… Go! er startsignalet til kaproning. Dansk Forening for Rosport (DFfR) er også klar til start og bringer med dette materiale roningen helt ind i idrætsundervisningen for mellemtrinnet. Temaet er stafet og samarbejde, som er to grundpiller i roning. Forløbet bidrager til tre vigtige elementer i idrætsundervisningen: sundhed, trivsel og læring.

Formålet med undervisningsmaterialet Attention… Go! er, at eleverne:

  • Får en bred viden om stafet med de tilhørende idrætsaglige begreber.
  • Opnår forståelse for stafettens formål.
  • Udfører forskellige stafetter i praksis og reflekterer over udførelsen.
  • Bruger god kommunikation og styrker samarbejdet.
  • Undervisningsforløbet lever op til nye forenklede Fælles Mål for idræt efter 7. klasse.

Forløbet er planlagt med to besøg i Skive Roklub og efterfølgende mulighed for deltagelse i Danmarks Stærkeste Klasse, som er en national konkurrence for alle 6.-7. klasser. Derudover skal der bruges 2-3 moduler idræt på skolen som forberedelse til besøgene i klubben.

Undervisningsforløbet for eleverne indbefatter følgende aktiviteter som beskrevet i DFfRs undervisningsmateriale:

  • 1. gang: Skolen - Øvelser i stafet og udholdenhed
  • 2. gang: Roklubben - Hvad går hurtigst i romaskinen? Kraftudvikling, udholdenhed og intensitet.
  • 3. gang: Skolen - Øvelser i skift og samarbejde
  • 4. gang: Roklubben - Skift og samarbejde i romaskine

I skoleroningskonkurrencen;" Danmarks Stærkeste Klasse" udfordres klassen på samarbejde, styrke og hvem der er bedst til at disponere kræfterne. Klassen ror 4000 meter i ét roergometer, og alle fra klassen skal ro mindst én gang.

DFfR vil med undervisningsforløbet give eleverne en god oplevelse gennem roning, hvor samarbejde og fællesskab er det væsentligste fokus. Der tages udgangspunkt i disciplinen stafet inden for roning, hvor elever i hold og gennem god kommunikation og hårdt arbejde, skal få holdet hurtigst muligt i mål. Konkurrenceelementet er i spil, men ikke som en individuel præstation, da det er holdets samlede præstation, der tæller - ligesom man kender det fra fx holdkap i svømning eller de klassiske stafetter i atletik.

Publiceret 06-10-2016