Forløbet er udarbejdet af Dansk Forening for Rosport - DFfR.

Eleverne arbejder med roning både i teori og i praksis, således at de lærer den optimale robevægelse. Eleverne lærer om muskler og leddenes funktion generelt, og derudover skal de analysere musklernes arbejde og leddenes bevægelser gennem hele rotaget, så de kan udføre det korrekt i praksis. Eleverne bliver også introduceret til videoanalyse. Endelig skal de arbejde med egen koncentration og kropskontrol under rotagets udførelse og derigennem øge kropsbevidstheden og kropsforståelsen.

Som lærer får du adgang til lærer- og elevhæfte i pdf format, PowerPoint præsentationer, billedmateriale og instruktionsvideoer. I materialet står der klart og tydeligt, hvad du skal forberede til hver enkelt lektion, samt hvordan den gennemføres.

DFfR anbefaler et møde mellem roklubben og skolen, hvor de praktiske detaljer omkring forløbet aftales. - Det er læreren, der har det fulde undervisningsansvar - også i roklubben. Forløbet kan afvikles på 4-6 dobbeltlektioner.

Undervisningsforløbet af eleverne indbefatter følgende aktiviteter, som er beskrevet i DFfRs undervisningsmateriale:

  • 1. gang: Skolen - Teori omkring rotaget, musklernes arbejde, de tre motorer
  • 2. gang: Roklubben - Rotaget i praksis, brug den tillærte teoretiske viden
  • 3. gang: Skolen - Teori om punktanalyse
  • 4. gang: Roklubben - Punktanalyse i praksis med brug af app’en Übersense

Den første lektion i materialet består af en teoretisk gennemgang af rotaget. Det kan være en fordel for eleverne, at besøge roklubben forinden og prøve at sidde i et ergometer. Alternativt kan det aftales, at 1. lektion afvikles i roklubben i stedet for på skolen.

Eleverne skal have idrætstøj på til besøgene i roklubben.

Har du spørgsmål til indholdet, så kontakt Ronja Egsmose på roe@roning.dk eller 2654 7696 - eller kontakt Kåre Seidelin på 6062 9298.

OBS: DFfR tilbyder også et opkvalificerende kursus til lærere.

Publiceret 10-11-2016