Alle steder møder du billeder. Lær at læse, forstå, fortolke og forholde dig til billeder. Du er godt på vej til billedanalyse.
Dine elever får et solidt grundlag - læsesvage elever får en succes.
Du skal som det første finde lærervejledningen, hvor forløbet er beskrevet.
Opmærksomheden henledes på, at lærervejledningen indeholder nyttige links.
Du kan dele forløbet ud på 1. og 2. del i skoleåret.
Under overfladen ulmer en vulkan af muligheder.
Det er et fag-fagligt forløb, som du får materialer, undervisningshjul og læringsmål til.
Du tager udgangspunkt i læringsmålstyret undervisning.

Gå til lærervejledningen

Undervisningshjul 1

undefined

Undervisningshjul 2

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016