BKL åbner dørene til deres træningssale. Der er et bredt tilbud af træningsfaciliteter, men snyd ikke jer selv for at komme i boksesalen - så ta´ handskerne på! Boksetræning indeholde mange idrætsfacetter, og derfor kan du arbejde med flere fokusområder i idrætsundervisningen forud for besøget. Sammensæt dit eget idrætsforløb inden for sjipning, kamplege, pulsmåling, konditionstræning, cirkeltræning eller bevægelsesanalyse. Find inspiration i nedstående links.

Forberedelse:
Din forberedelse vil afhænge af, hvilket fokusområde du har valgt. Det kunne være:

Sjipning:  

http://aktivtraening.dk/traening/10-sjippeteknikker-paa-video

Kampleg:

http://traenerguiden.dgi.dk/H%C3%A5ndbold/%C3%B8velsesbank/Opvarmning/3350

Pulsmåling:

15 pulsmålere og personvægt til udlån på CFU http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=90027899&cfuid=10

Konditionstræning og bib-test

https://ibog-idraetc.systime.dk/index.php?id=109

Cirkeltræning:http://iundervisning.dk/iundervisning-dk-idraet-cirkeltraening/

Bevægelsesanalyse:

Undervisningsforløb på EMU

http://www.emu.dk/modul/bev%C3%A6gelsesanalyse-it

http://www.idraet.gyldendal.dk/~/media/Files/Bevaegelsesanalyseskemaer.ashx

APP til bevægelsesanalyse

Coach´s eye

Ubersence Coach

Besøget:
Forud for besøget aftaler du med BKL, hvilket område I har arbejdet med hjemme på skolen. Så kan I sammen præcisere besøgets indhold.  Det er muligt at spise madpakker og klæde om hos BKL

Efterbehandling:
Efterbehandlingen af dagen kan være en teoretiske vinkel på det, I har arbejdet med. Idrætsteori inden for koncentrisk, excentrisk, statisk eller dynamisk muskelarbejde. Den didaktisk model om Labans bevægelseskvaliteter kan med fordel også inddrages i efterbehandlingen.

Publiceret 28-09-2016