Som det første skal du orientere dig i lærervejledning for at få det fulde udbytte af forløbet. Opmærksomheden henledes på, at lærervejledningen indeholder alt det, du ikke kan se og finde i linklisterne.
Eleverne lærer forfatterskabslæsning og Kanonlæsning.
Eleverne lærer PREZI som understøttende udtryksform til mundtlig fremstilling.
I læser epik og analyserer og tolker” De blå øjne” ud fra forskellige metoder, modeller og vinkler.
I laver Kryds & Tværs og quiz ud fra” De blå øjne.”
Du får forslag til forskellige fokuspunkter til et differentieret arbejde med ”De blå øjne.”
Du får færdige analyser til lærerbrug.
Du får materialer og forslag til undervisning i lærervejledningen. Forløbet er illustreret via et undervisningshjul. Materialerne finder du i linklisterne.
Du får mål for undervisningen, fra FFM og elevernes synlige læringsmål.
Du får opgaver, idéer og materialer til forløbet.
Du finder det i linklisterne og lærevejledningen.
Det er læringsmålstyret undervisning.
Find og følg lærervejledningen

 Undervisningshjul

undefined

Publiceret 28-09-2016