Som det første skal du orientere dig i lærervejledning for at få det fulde udbytte af forløbet. Opmærksomheden henledes på, at lærervejledningen indeholder alt det, du ikke kan se og finde i linklisterne.
Med fordel kan du tage kristendomskundskabslæreren med, da forløbet både kan anvendes i kristendomskundskab og dansk.
Eleverne lærer at læse Blixen og kanonlitteratur.
Eleverne lærer at læse ”Ringen” set gennem Syndefaldsmyten og forskellige udtryksformer.
I ser film og laver faglig læsning.
I læser epik, sagprosa, analyserer og tolker” Ringen” ud fra forskellige genrer, metoder, modeller, vinkler og udtryksformer.
Du får forslag til forskellige fokuspunkter til et differentieret arbejde med ”Ringen.”
Du får materialer og forslag til undervisning i lærervejledningen. Forløbet er illustreret via et undervisningshjul.
Du får mål for undervisningen fra FFM og elevernes synlige læringsmål.
Du får opgaver, idéer og materialer til forløbet.
Du finder det i linklisterne og lærevejledningen.
Det er læringsmålstyret undervisning.
Find og følg lærervejledningen

 

Undervisningshjul

 

 undefined

Publiceret 28-09-2016