Formål
Undervisningsforløbet sætter fokus på de 120 hyppigste ord i det danske sprog. Næsten 50 % af de 120 ord indgår i normaltekster for voksne. Derfor er det vigtigt, at eleverne lærer at genkende, læse, stave og skrive disse ord. Det er gennem gentagelser, at det bliver lettere senere hen at opnå flydende læsning og bruge ordene, når de skal udtrykke sig såvel mundtligt og skriftligt. Undervisningsmaterialet er primært tiltænkt elever i 1.-2. klasse.

Denne direkte og tydelige undervisning i de 120 ord skal efter introforløbet helst foregå i korte daglige forløb. Forløbene kunne lægges ind i et læsebånd over længere tid.

Samtidig er det vigtigt, at eleverne lærer ordene gennem alle sanser, hvor også bevægelse og leg kommer i spil. Her kan vores samarbejdspartner A-sport/ ATiB kommer ud på skolerne og inspirerer til aktiv læring. De vil tage eleverne med i nogle af de aktiviteter, de har udviklet til de 120 ord.

Nogle elever har skriftsproglige problemer og vil have behov for ekstra støtte i mindre grupper. Undervisningsmaterialet kan også bruges i disse grupper og på senere klassetrin.

Arbejdsgang:

Intro
Vi lytter til Historien om Felix. Hvorfor skal vi lære de 120 hyppigste ord i dansk? Hvordan kan vi lære ordene? Få svar og hop med på legene!

Få besøg
Vær klar til A-sport/ATiB, hvor I kommer i bevægelse. De kommer med inspiration til aktiv læring.

Leg med ord
Taleklemmer, ludo og skrive ord på hænder og arme er et par af legene. Gentag og øv, så I bliver gode til at læse og skrive de 120 ord.

Fortsæt
Bliv ved med at øve jer lidt hver dag, så I kan huske ordene. Spil, løb og læs ordene ind! Find selv på nye spil og lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016