Et eksempel på brug af regneark ved folkeskolens prøve:

Eleven skal fremstille et cirkeldiagram og bruger et regneark. Der kræves ikke redegørelse for beregning af de vinkelstørrelser, der bruges til diagrammet. Men eleven skal anvende programmets muligheder til for eksempel at indsætte tal eller procenter samt tekster.

I opgaver, hvor eleven har anvendt et digitalt leveret regneark, kræves ikke regneudtryk eller fremvisning af anvendte formler, men udelukkende et print af regnearket. Derfor er det vigtigt, at eleverne bliver dygtige til at bruge regneark, så de får mulighed for at blive dygtige til at kommunikere om matematik vha. regneark.

Tre præsentationer om Excel trin for trin

I præsentationen ”Diverse diagrammer i Excel” vises, hvordan man bruger Excel 2007 til at lave de forskellige typer af diagrammer.

Følgende diagrammer gennemgås: 

  1. Kassediagram - eller blokdiagram (i Excel: 100% Stablet søjlediagram)
  2. Cirkeldiagram
  3. Søjlediagram
  4. Kurvediagram (i Excel: Punktdiagram)
  5. Fordelingsdiagram over tid (i Excel: Stablet områdediagram)
  6. Diagram med 2 datasæt med 2 forskellige akser

Det er metoder, der vises - ikke finpudsning af de enkelte diagrammer!

Idéer til finpudsning af diagrammer vises i to øvrige præsentationer: 

 • ”Søjlediagram hvor x-aksen ikke starter med værdien 1” (QE07-004.pps)
 • ”Søjlediagram med to forskellige enheder på y-aksen” (QE07-005.pps)

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016