Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier. Hvorfor er det, at nogle børn bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv, mens andre børn bliver kriminelle? 

Juniorpraktikken i 5. klasse er obligatorisk i Skive Kommune, da den giver de unge et tilhørsforhold til butikkerne og dermed forebygger tyveri.

Beskrivelse
Eleverne skal hver for sig og i fællesskab kunne tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger med tyveri som omdrejningspunkt.

Ud fra emnet er der valgt nogle sider ud fra kompendiet: ”Dit liv -dit valg” fra Det Kriminalpræventive Råd. Se og download materialet her: 

https://www.dkr.dk/sites/default/files/dkr_mat_023.pdf

Det ligger til frit til at downloade og indeholder en fyldestgørende lærervejledning og elevsider!

Indimellem er der øvelser og opgaver henholdsvis fra kristendomsfaget og fra materialet ”Handling og holdning”. Lions Quest Danmark har udgivet et undervisningsmateriale med emner, der kan bruges på alle klassetrin. Materialet hedder Holdning & Handling. Disse ord dækker over, at det er vigtigt at bibringe børn og unge gode holdninger, så de kan handle på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. 

Du kan finde undervisningsmaterialerne her:

http://www.holdningoghandling.dk/undervisningsmaterialer.aspx

 

  

 


 

 

Publiceret 28-09-2016