Moler er en jordart, som er en blanding af døde kiselalger, vulkansk aske og ler. Moleret blev dannet for ca. 55 mio. år siden ved gentagne vulkanudbrud og efterfølgende massedød af dyr og planter i det tropiske hav, som dengang dækkede området. 

Moleret er lagdelt, hvilket tydeligt ses, når man kigger på den store skrænt i Molerbruddet. I skrænten ses der 179 forskellige lag af aske, som alle er navngivet med et nummer efter vulkanudbruddets alder. Geologen kan give jer en forståelse af, hvordan molerlagene er dannet vha. et forsøg, som demonstrerer et vulkanudbrud. Molerets lagdeling ses tydeligt på den nordlige del af Fur, fx i Knudeklinten, men geologen vil gå på fossiljagt med jer i Molerbruddet, hvor man stadig udgraver moler.

Arbejdet med at finde fossiler, som er forsteninger, består i at flække moleret med en kniv. Når I har fundet nogle fossiler, vil geologen hjælpe jer med at bestemme, hvilke dyr og planter I har fundet - dyr og planter, som levede for 55 mio. siden! - Moleret kan også bruges til at tegne med.

Grunden til at det er muligt at se lagene så tydeligt i Molerbruddet er, at moleret udvindes til industrielt brug. Moleret er meget let, og man bruger det fx til kattegrus og isolering. Moleret findes ikke ret mange steder i verden, men netop på Fur og Mors er havbunden presset op af isen i den sidste istid, hvilket har gjort moleret synligt, så også fossilerne fra den tid kan komme frem i dagens lys.

 

Publiceret 28-09-2016