Arbejdsgang:
 

1) Udfyld elevlæringsmål 

2) Gennemgang af Power Pointpræsentation evt. med film og opgaver efter dias 29+37 og kreativ opgave efter dias 30. Eleverne kan løbende udfylde opgaverne til Power Point. 

3) Lav undringsspørgsmål 

3) Besøg Flyndersø sammen med Bo, og gå på opdagelse med kamera 

4) Opfølgning af elevlæringsmål
 

Power Pointpræsentationen indeholder nedenstående emner:   

o   Flyndersøs historie 

o   Istiden 

o   Hedeområde 

o   Nærringsfattige vækster 

o   Krybdyr 

o   Padder 

o   Vandinsekter 

o   Fugle 

o   Påpasselighed

 

 

 

 

 

Publiceret 28-09-2016