Som det første skal du orientere dig i lærervejledning for at få det fulde udbytte af forløbet. Opmærksomheden henledes på, at lærervejledningen indeholder alt det, du ikke kan se og finde i linklisterne.

At læse og analysere eventyr er en måde at lade eleverne spejle sig i livet, livsvilkår og give dem identifikationsobjekter. Eleverne får mulighed for at identificere sig med store livsspørgsmål og opdage, at mange eventyr handler om, hvordan man kan blive konge og dronning i sit eget liv.

Der er udarbejdet forløb til 7. - 10. klasse med forskellige tekster og elevlæringsmål.

 • Du sikrer læsning af ældre litteratur.
 • Du får en grundig lærervejledning.
 • Du får en elevhåndbog om folkeeventyr.
 • Du får filmklip om folkeeventyr.
 • Du får kryds og tværs om folkeeventyr.
 • Du får spil og spilleplade til folkeeventyr.
 • Du får materialer, ideer og opgaver.
 • Du får færdige analyser af folkeeventyr.
 • Du får prøvetekster og analyser.
 • Du får mål og synlige elevlæringsmål til forløbene.
 • Du finder det i linklisterne og lærevejledningen.

 Det er læringsmålstyret undervisning.

 Find og følg lærervejledningen

Undervisningshjul

Publiceret 28-09-2016