Eleverne skal fremover have færdigheder i at udfylde/farvelægge synlige elevlæringsmål. Det er et krav i den læringsmålstyrede undervisning.

Det kræver en særlig forforståelse et kunne gøre det. Det er blandt andet kendskab til læseretning, kendskab til skalaer og ikke mindst til en særlig evalueringskultur, hvor de skal være i stand til at vurdere sig selv.

Eleverne i 0. og 1. klasse er ikke uden forberedelse i stand til at skue fremad i et forløb, og vurdere mål indenfor stof, der vil forekomme de fleste af dem ukendt. For de fleste elever vil det heller ikke give mening at starte ethvert forløb med målene. De er nødt til at have lidt forforståelse for emnet først. Det kan du f.eks. gøre i form af film, oplæsning, samtale eller en anden fælles oplevelse.

Det er nemmere for eleverne at skue bagud. Derfor kan det give mening med de små elever, at man i første omgang starter med at bruge mål i undervisningen som en evaluering hen mod slutningen af et forløb. Sidenhen kan man, når eleverne er blevet fortrolige med arbejdsgangen, introducere målene tidligt i forløbet. 

Men i første omgang skal eleverne være i stand til, rent teknisk, at kunne udfylde mål-skalaen. Dette hjælper dette kursus med.

undefined

Nedenfor findes 6 lette elevopgaver, som man kan introducere tidligt. Se i den korte lærervejledning, hvordan.

 

Publiceret 28-09-2016