Dette tværfaglige forløb introducerer eleverne for faglitteratur. De undersøger kendetegnene ved fugle, laver forsøg med luft og laver deres egen skulptur af en solsort samt deres egen fagbog. Forløbet klæder eleverne på til en fuglevandring med Anni Oppelstrup, hvor eleverne får deres nye viden bragt i spil.

Det er også muligt at komme på rågejagt i Krabbesholm Skov, hvor eleverne hører om disse fugle og måske er heldige at smage rågekød.

Forberedelse:
Fagene N/T, billedkunst og dansk har hver deres fordybelsesområde. I kan som lærer vælge, om undervisningen skal tilrettelægges i de skemalagte lektioner, eller om I planlægger forløbet som en emneuge, med værkstedsundervisning. Se materialer til de aktuelle fag under lærermaterialer.

 

De skal søge viden via fagbogen: ”Fugle” og arbejder sig igennem den vha. at et VØL-skema. Denne læringsaktivitet kan med fordel struktureres som læsebånd/læselektie i perioden. (se ex. på lektieseddel og VØL-model til fagbogen)

 

I perioden afholdes der morgensamlinger, hvor eleverne bliver præsenteret for forskellige områder:

 

Intro om fugle (størst, mindst mm) - se lærermaterialer (NT-intro, kendetegne, næb og navn)
Oplevelser med fugle
Solsorten - se lærermaterialer
Ringduen - se lærermaterialer
En landmands syn på fugle
Skaden - se lærermaterialer

 

Det er tænkt som læreroplæg evt. med udklædning som landmand eller solsort.

 

Eleverne forbereder sig på at skrive deres egen fagbog om en selvvalgt fugl, ved at læse på www.danskedyr.dk , Naturporten.dk eller i fagbøger. De benytter rammenotat til at strukturere deres nye viden. Derefter er de klar til at skrive deres egen fagbog via en skriveramme til fagbog (se elevmaterialer).

 

Udflugten:
Fuglevandringen planlægges ved at tage kontakt til Anni Oppelstrup. Den kan med fordel ligge sidst i forløbet, så eleverne kan anvende den viden, de har fået i undervisningen. Anni kan komme til jeres lokalområde, eller hun kan anbefale et mødested.

 

Et besøg i Krabbesholm Skov kan ligges hvor som helst i forløbet. Her vil Jørgen tage jer med på rågejagt og fortælle om fuglen. Det er muligt at aftale en hel dag, hvor eleverne kan prøve at se/sigte i kikkerten på en luftbøsse, samt grille og spise et stykke rågekød.

 

Efterbehandling:
Eleverne afslutter deres produkter i dansk- og billedkunstværkstedet (fagbog + solsort i 3d). Disse udstilles samlet evt. på skolens bibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 27-04-2017