Her tages afsæt i elevernes basale kendskab til at sammensætte forskellige former for bevægelser. Eleverne opnår viden om og færdigheder inden for koordination, smidighed, balance og ubalance. De lærer at kontrollere vægtforskydning og egne bevægelser både teoretisk og i praksis.

Kropsbasis vægter arbejdet med balance, ubalance, kropsspænding samt alsidige bevægelser som sving og spring.  Eleverne opnår viden om og færdigheder inden for koordination, smidighed, balance og løb på forskellige redskaber på hjul og træning i at gå på line. De lærer at kontrollere vægtforskydning og egne bevægelser.
I samarbejde med Skive Streetsportscenter får eleverne kendskab og indsigt i organiseret og uorganiseret idræt i lokalområdet. Når de har været forløbet igennem, forbereder de en kort fremlæggelse om, hvilke andre idrætstilbud, der findes i Skive kommune, fx med vægt på deres egen forening. Hermed kommer eleven omkring kompetenceområdet ”Idrætskultur og relationer”, hvor eleven beskriver lokalområdets idrætsmuligheder og har viden om lokalområdets muligheder for organiseret og selvorganiseret idræt. Se evt. mere på Hal A- Skive Streetsports hjemmeside: http://hal-a.dk/?page_id=75

Publiceret 28-09-2016