Vær i øjenhøjde med historien, livet, stedet, fjorden, naturen og ikke mindst Esben og Hans, som smukt viser deres venskab, får sat ord på frygten og fremmaner livets barske vilkår under hekseprocesserne på Skiveegnen.

Tag på vandring i din egn i et gruopvækkende univers, hvor frygt, tortur, hekseprocesser, venskabet mellem barn og voksen er en del af livet. Du er ved Hjarbæk Fjord, og bødlen er fra Skive.

  • Danskfagligt har ”Heksefeber” utallige muligheder og tilgange.
  • Du tager udgangspunkt i læringsmålstyret undervisning efter FFM.
  • Du arbejder med: Epik, komposition, fortalt tid, fortæller, fortællersynsvinkel, mundtlig og skriftlig dansk.
  • Danskfaglige grundelementer står centralt i forkølet.
  • Til forløbet er udarbejdet: Elevhåndbøger til komposition og fortæller, øvelser og differentierede opgaver.
  • Du finder materialerne i linklisterne.
  • Forløbet kan kobles med andre forløb med hekse. Du finder dem på SkiveDNA.
  • Som baggrundsmateriale kan du og eleverne læse: ”Hekse”
  • Du får som illustration et undervisningshjul. Der er flere muligheder- dem får du her.

Undervisningshjul

Publiceret 28-09-2016