Ved at arbejde med dette forløb lever du op til Skive Kommunes ”Læseplan for forebyggelse”. Arbejdet relaterer til emnet under 1. klasse ”Plads til forskelligheder”, og du vil arbejde med fokuspunktet ”Kendskab til hinanden i fællesskabet med henblik på at skabe tryghed og tillid til hinanden” (Læseplan for forebyggelse s. 7).

Eleverne får kendskab til klassekammeraterne. Eleverne skriver om de nære ting med udgangspunkt i sig selv og opbygger et nuanceret ordforråd. Eleverne skal lave en formbog med navn, adresse, billede af sig selv, familien og fritiden. 
Der kan samarbejdes med musik, hvor børnene lærer sangen ”Her bor jeg”. Der tales om enderim og forskellige boligtyper.

Forberedelse
Ved hjemmebesøget tager du et billede af din elev. Eleven bestemmer hvor i huset og står evt. med sin yndlingsting eller kæledyr. (Forløbet kan også fungere uden et hjemmebesøg).

Arbejdsgang
Billederne fra hjemmebesøget printes ud. Hver elev får en kopi af sig selv og en kopi af arbejdspapirerne (se PowerPoint). Der printes ekstra sider til at skrive på, samt blanke sider til at tegne på for de elever, der endnu ikke børnestaver fra arbejdspapirerne.

Klassens adresseliste printes ud på A3 og hænges op i klassen.

Arbejdsgangen er beskrevet i smartnotefilen. – God fornøjelse!

Afslutning
Når alle har skrevet/tegnet deres formbog, skal eleverne fortælle om sig selv for klassen. Således får klassen en fornemmelse af forskellighederne iblandt dem.

I kan også tale om forskellige former for bolig, og I kan sætte nåle på et bykort, så det bliver synligt, hvem der bor i nærheden af hinanden.

Eleverne kan også fremlægge på forældremøde og opføre sangen ”Her bor jeg”, så forældrene også får kendskab til forskellighederne forud for et spirende venskab og fællesskab i klassen.
  

 

 

Publiceret 28-09-2016