Formål
I dette undervisningsforløb lærer eleverne, hvad der er karakteristisk for navneord/substantiver. De stifter bekendtskab med den latinske betegnelse for denne ordklasse. En god hjælp, når de skal lære andre sprog. De bliver kloge på rodmorfemer og bøjningsmorfemer i substantiver. De går på jagt efter substantiver ude, inde og i tekster. Oplevelsesskoven bag VIA Læreruddannelsen er en inspirationskilde til at opsnuse substantiver. Hjemme i skolen undersøger eleverne bøjningsformerne og lærer at bøje substantiverne.

Morfemer er ordenes byggeklodser. Et rodmorfen er det mindste betydningsbærende del af et ord. Bøjningsmorfemer er de endelser, vi sætter i slutningen af ord, når de bøjes.

Når eleverne arbejder med morfemernes betydning og funktion i orddannelsen, udvikler de deres sprogforståelse og udvider deres ordforråd. Dette arbejde styrker også tilegnelsen af læse- og stavefærdigheder. 

   

 

Publiceret 28-09-2016