I dette forløb arbejder du med 2 børnebøger som ligger op til at arbejde med emnerne samværsregler, plads til forskellighed, drilleri og hjælpsomhed. Du finder notebook filer med opgaver til din undervisning inden for hver bogtitel, samt lærerinformation om dialogisk oplæsning. Du skal selv scanne bøgerne ind, hvis du vil benytte dem på Smartboard. Historien om den lille mand kan bookes på CFU, og Må man vel det? Kan lånes på Skive Bibliotek.Du skal arbejde med en bog i mindst 3 undervisningsgange, da bogen skal læses op 3 gange. Forløbet til hver titel kan også bruges til læsbånd, hvor der arbejdes med én bog om ugen i 5 x 25 minutter.

Der er mere baggrundsviden omkring dialogisk oplæsning på: http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/mette_nygaard_jensen_dialogisk.pdf

Når du har arbejdet med bøgerne, kan du selv vurdere, hvordan det giver mening for dig og din klasse at bruge dette litterære afsæt til videre arbejde i klassen. Det kunne være med klasseregler eller venskabsuger.

  

Elevmaterialer

Følgende er vedhæftet i Notebook filerne:

  • Boganmeldelse med smileys
  • Ordkendskabkskort
  • Gode ord og vendinger
  • Bogquiz

  

Publiceret 28-09-2016